Projecte Legalització Elèctrica i Tèrmica Centre Docent Sant Cugat del Vallès

Un dels darrers treballs realitzats en 2018, va ser la redacció dels projectes de legalització de les instal·lacions elèctrica i tèrmica d’un edifici destinat a centre docent d’educació secundària a Sant Cugat del Vallès.

L’Institut d’educació secundària de Sant Cugat del Vallès està format per diversos edificis (zona d’ús docent, menjador biblioteca i un pavelló cobert). Aquest nou equipament disposa d’unes instal·lacions dissenyades mitjançant tècniques de sostenibilitat i eficiència.

Un Institut, és un edifici docent, per tant la instal·lació elèctrica està classificada pel reglament de baixa tensió, com una instal·lació elèctrica de pública concurrència. Per legalitzar aquest tipus d’instal·lacions elèctriques prèviament s’ha d’efectuar la inspecció de la instal·lació.

Tota la instal·lació elèctrica, de baixa tensió, que donarà subministrament al centre docent, està formada per un quadre elèctric principal i conjunt de subquadres repartits per les diferents àrees que formen els edificis i les zones exteriors.

També va ser necessari realitzar un projecte de legalització tèrmica, ja que la potència tèrmica instal·lada és superior a 70 kW i per tant s’ha de legalitzar mitjançant un projecte redactat per un enginyer.

La instal·lació tèrmica està formada per diversos punts de producció de calor, un per a l’edifici docent i una altra per al pavelló. La generació de calor es produeix mitjançant diverses calderes, per donar el confort mitjançant radiadors per donar confort al centre docent i mitjançant un climatitzador per condicionar la biblioteca i menjador.

Per a la producció d’aigua calenta sanitària es disposa d’un sistema centralitzat de plaques solars amb suport de les calderes de gas natural.

 

Proyecto legalizacion instalacion electrica y termica centro docente Sant Cugat del Vallès Despacho Ingenieria Proyectos DIP

Si tens un nou local i necessites legalitzar qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica o tèrmica a Sant Cugat del Vallès o en una altra localitat pot ser també t’ interessin aquests links.

Si necessites més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari CONTACTE o trucant al telèfon 93 588 25 32

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?