Projecte comunicació prèvia Annex III.2 activitat magatzem i oficines a Barcelona

A mitjans de 2018 es van posar en contacte amb el nostre despatx els titulars d’un establiment dedicat a magatzem amb oficines d’ulleres situat a Barcelona per donar d’alta la seva activitat i per tant poder aconseguir el permís d’obertura amb l’Ajuntament de Barcelona

En aquest cas els nostres tècnics van realitzar el projecte i gestionar la sol·licitud amb l’Ajuntament de Barcelona per la Llicència d’activitats que en aquest cas correspon amb un règim de comunicació prèvia amb certificació Entitat Ambiental Col·laboradora (Annex III.2b) segons el que es fixa amb l’Ordenança municipal activitats i intervenció integral de administració ambiental de Barcelona.

Es per tant que a més de la realització del projecte necessari per la Comunicació prèvia de l’obertura de l’activitat, cal la col·laboració amb una Entitat Ambiental Col·laboradora (EAC) per tal de que aquestes empreses privades que actuen com a certificadora homologada per la Generalitat de Catalunya, en primer lloc revisin el projecte realitzat per els nostres tècnic donant el seu vist i blau, i a posterior realitzin la inspecció a l’establiment per tal de poder certificar que a l’establiment es compleix tot allò establert amb el projecte ok.

L’activitat de magatzem amb oficines es troba en un edifici industrial amb locals industrial distribuïts horitzontalment fins a sis plantes d’alçada. Cada planta disposa de 4 locals distribuïts per replà de planta. L’activitat objecte d’estudi es troba a la segona planta. Donada la seva antiguitat i el moment de construcció de l’edifici, els elements comuns d’evacuació de l’activitat objecte de projecte no complien amb la normativa vigent, però si amb la normativa de l’any de construcció de l’edifici. Es per aquest motiu que es van tindre que realitzar visites amb l’arxiu històric municipal de Barcelona per poder extreure aquesta informació i poder justificar aquests fets conflictius.

Finalment, aquest client va poder aconseguir el permís d’obertura de la seva activitat de magatzem amb oficines de productes d’ulleres amb règim de Comunicació prèvia Annex III.2b, amb d’inspecció realitzada per part de Entitat Ambiental Col·laboradora i la presentació davant l’oficina de l’OAC del districte corresponent de l’Ajuntament de Barcelona.

Proyecto comunicación previa anexo III.2 actividad almacén y oficinas en Barcelona Despacho Ingenieria Proyectos DIP

Si estàs pensant en Obrir un nou negoci, activitat o establiment, potser també t’interessin aquests tràmits

Si necessites més informació sobre algun tipus de servei, pots contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de o trucar al nostre despatx. Un dels nostres tècnics resoldrà tots els teus dubtes i et podrà oferir un pressupost dels honoraris sense cap compromís.