Projecte Comunicació Obertura Activitat Nau Industrial Laboratori Sant Cugat

A mitjans de l’any 2018, l’empresa ODOURNET va haver de tramitar la llicència de comunicació prèvia d’obertura d’activitats del seu nou centre ubicat a Sant Cugat del Vallès. Aquest nou centre es troba ubicat a una nau industrial on es desenvolupa l’activitat de laboratori a una de les plantes amb menys de 75 m2, una planta destinada a  les oficines comercials i la resta de la nau que utilitza l’empresa com a magatzem de material i equips propis de l’activitat que desenvolupen.

Per tal de tramitar la llicència de comunicació prèvia d’obertura de la nau, els tècnics de DIP Enginyeria van haver de preparar un projecte tècnic, realitzant uns plànols de distribució i justificació de les mesures contra incendis necessàries, que juntament amb una memòria descriptiva de l’activitat, es va tramitar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per tal d’obtenir la corresponent llicència d’obertura.

La nau industrial on es realitza l’activitat consta de quatre plantes amb una superfície total construïda de 945 m2, i es troba en una parcel.la on hi han naus veïnes, també amb un ús industrial. Es per tant que es considera com a una nau de Tipus Ah segons el Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials (RSCIEI).

Al disposar la nau industrial d’una superfície inferior als 1.500 m2 i al ser un únic sector amb risc d’incendi intrínsec Baix, no va ser necessari tramitar prèviament amb el Departament de Bombers de la Generalitat de Catalunya, un projecte en matèria de seguretat contra incendis segons la Llei 3/2010. En el projecte que es va presentar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, és recollia tota la documentació necessària, per tal de que els serveis tècnics valoressin, a la llicència, la justificació dels elements contra incendis i recorreguts d’evacuació dels que es disposa a la nau.

 

Proyecto Comunicación Apertura Actividad Nave Industrial Laboratorio Sant Cugat Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Si tens pensat adquirir una nau o un local per a desenvolupar la teva activitat, t’oferim una visita sense compromís, per tal de que els nostres tècnics puguin valorar l’estat inicial i orientar-te en el cost aproximat de l’adequació del espai, així com el projecte necessari per a la tramitació de la llicència d’obertura. Si ho desitges també pots consultar serveis relacionats amb aquest tipus de projecte com:

 

Si vols aclarir qualsevol tipus de dubte en quan a la tramitació dels permisos necessaris per l’obertura del teu negoci pots posar-te en CONTACTE a través del nostre formulari o bé trucar al nostre despatx i parlar amb un dels nostres tècnics.