Ejecutivo Instalaciones Legalización Eléctrica Licencia Actividad Tanatorio Llançà

L’empresa de serveis funeraris ALTIMA, va tornar a comptar amb el nostre despatx per a la realització del projecte executiu d’instal·lacions, la legalització elèctrica, així com la realització del projecte d’obertura d’activitat per a un nou tanatori a Llançà.

En aquesta ocasió els nostres tècnics van elaborar, en fase inicial, el projecte executiu de les instal·lacions d’electricitat, climatització, ventilació, protecció contra incendis, fontaneria i sanejament en un edifici ja construït que tenia un ús industrial per dur a terme una nova activitat de tanatori a Llançà.

Per això va ser necessari l’elaboració de plànols, càlcul d’instal·lacions i mesuraments de totes les instal·lacions esmentades perquè els industrials poguessin valorar el cost de les mateixes.

En tractar-se d’un local de pública concurrència va ser necessari la realització del projecte elèctric per a la legalització de la instal·lació, que juntament amb el certificat d’instal·lació realitzat per un instal·lador autoritzat i la inspecció prèvia realitzada per una entitat ambiental de control per a l’obtenció de l’acta favorable, va servir per a tramitar-en indústria i obtenir el registre de la instal·lació.

Per a l’obtenció del permís d’obertura d’activitat, va ser necessària l’elaboració d’un projecte tècnic. L’objecte d’aquest projecte va ser el de sol·licitar a l’Ajuntament de Llançà la Llicència d’Activitat en Règim de comunicació prèvia Annex II de la Llei 16/2015, per a una activitat de centre de serveis funeraris sense incineració.

El lloc on es desenvolupa la nova activitat de tanatori és una antiga nau industrial, que anteriorment havia tingut una activitat comercial de venda de vaixells. Actualment se li ha donat un ús de pública concurrència, per a realitzar l’activitat de tanatori.

 

Ejecutivo Instalaciones Legalizacion Electrica Licencia Actividad Tanatorio Llança Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Si vas a obrir un nou negoci aquests links poden ser del teu interès:

 

Si necessites més informació sobre algun tipus de servei, pots contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de CONTACTE o trucar al nostre despatx. T’assessorarem en qualsevol tipus de dubte que puguis tenir.