Llicència d’Activitat Sant Adrià de Besòs

Per poder obtenir una llicència d’activitat a l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs serà necessari realitzar una sèrie de tràmits .DIP ENGINYERIA posa a la teva disposició els seus serveis per facilitar aquests tràmits,  ja que disposem d’àmplia experiència en tramitar tot tipus de llicències en aquesta localitat

Segons l’activitat l’ajuntament demanarà un tràmit o un altre.

Detallem les diferents activitats i tràmits.

Comunicació prèvia per a una activitat innòcua (Llicència Activitat Innòcua Comunicació Municipall)

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Mitjançant la Declaració responsable d’obertura de l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació, i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el seu exercici.

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme. La documentació tècnica que cal aportar per a realitzar correctament el tràmit és:

 • Memòria tècnica i plànols, segons els articles 73.1) i 76.2.3 RIIAA (Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i aprovació del Codi de accessibilitat (3 exemplars)

En el cas d’activitats alimentàries, la memòria ha d’incloure la següent documentació:

 • Normativa sanitària d’aplicació tant horitzontal com específica
 • Condicions d’higiène de l’establiment, equips, superfícies i estris de treball, així com higiene i control alimentaris
 • Certificat de formació de les persones que manipulen aliments
 • Programa de desinfecció, desinsectació i desratització
 • Certificació tècnica subscrita per tècnic / a competent, que acrediti que les instal·lacions i l’activitat s’ajusten al projecte o en la memòria (articles 73.1b) i 77 RIIAA)

També existeixen altres tipus d’activitat com són:

DIP ENGINYERIA té experiència en realitzar tots aquests tràmits a la seva localitat i posa a la seva disposició els seus serveis perquè l’obertura del seu negoci sigui més fàcil ja que en totes les activitats caldrà presentar una sèrie de documentació tècnica i administrativa.

 

Licencia Apertura y Actividad en Sant Adrià de Besòs Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

En DIP INGENYERIA hem tramitat tant en la seva localitat com en altres, diferents llicències d’obertura com han estat:

 • Aparcament
 • Botiga i establiment comercial i bancari
 •  Gimnàs
 •  Locutori
 •  Copisteria
 •  Oficina, centre administratiu i despatx professional
 •  Bar, cafeteria, restaurant
 •  Carnisseria amb obrador
 •  Forn i pastisseria
 •  Elaboració d’aliment
 •  Escola, guarderia, acadèmia i centre d’ensenyament
 •  Escoles de música i dansa
 •  Hospitals, consultoris mèdics, centres geriàtrics, clíniques dentals i consultoris
 •  Farmàcies
 •  Centres veterinaris.
 •  Tatuatge, pírcing, micropigmentació.
 •  Bugaderia
 •  Fusteries
 •  Indústria i magatzem
 •  Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similar
 •  Laboratoris d’anàlisi i investigació
 •  Taller de confecció, calçat, marroquineria i similars
 •  Taller mecànic, amb i sense pintura i tractament.

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Sant Adrià de Bessos:

 

Si vols obrir un negoci i vols que t’assessorem en la tramitació de la teva Llicència d’Obertura d’Activitat a Sant Adrià de Besòs, contacta amb nosaltres. Pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE, t’informarem i elaborarem un pressupost dels nostres serveis sense cap compromís