Llicència Activitat Terrassa

Per poder realitzar una nova activitat, necessita una llicència d’obertura o d’Activitat. Prèvia a l’obertura del seu negoci, l’Ajuntament del seu municipi (Terrassa) li exigirà la documentació tècnica i administrativa segons la normativa municipal i provincial.

En DIP Enginyeria tenim una àmplia experiència en aquest tipus de procediments administratius i gestionarem tota la tramitació necessària per a l’obtenció de la seva Llicència d’Activitat i Obertura a Terrassa.

 

Licencia Apertura y Actividad en Terrassa Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Realitzem qualsevol tipus de tramitació:

 • Règim de Comunicació Municipals (Activitats Innòcues).
 • Règim de Comunicació Ambientals Prèvia (annex III; LPCA).
 • Règim de Llicència Ambiental (Annex II; LPCA).
 • Règim d’Autorització Ambiental (Annex I; LPCA).

Comunicació Ambiental Prèvia

Es troben sotmeses al règim de Comunicació Ambiental Prèvia totes les obertures d’activitat classificades en l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA), excepte les següents:

 • Les Activitats recreatives i espectacles públics. Aquestes estan subjectes a la tramitació prevista per a la Llicència Ambiental.
 • Les activitats, comerços o botigues que s’implantin en locals amb una superfície inferior a 100 m² d’ús pel públic i que no sobrepassen els 10 kW de potència elèctrica contractada, sempre que no es tracti d’usos industrials o de magatzem, no estiguin subjectes a normativa sanitària, d’alimentació o disposin d’instal·lacions subjectes a normativa sectorial específica. En aquest cas, es troben sotmeses a declaració responsable del titular.

Un cop presentada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat del titular, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols habilitants que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

Documentació a presentar

Projecte tècnic.

 • Plànol d’emplaçament a escala 1:1000 o 1:500, amb el local correctament identificat i plànol de planta del local ja acabat, assenyalant la distribució dels seus elements i instal·lacions.
 • Certificat del tècnic redactor del projecte acreditant que les instal·lacions compleixen les prescripcions que estableix la normativa vigent i que s’han adoptat les mesures de prevenció pertinents, d’acord amb el projecte.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil del tècnic competent per la quantia mínima que es determini legalment. Aquesta pòlissa es pot substituir pel visat del col·legi professional.
 • Fitxa d’obligada complimentació.
 • Autoliquidació de la taxa per serveis ambientals.

Altres documents específics:

 • Contracte de manteniment de protecció contra incendis.
 • Certificacions i assajos de materials de revestiment.
 • Legalització d’instal·lacions.
 • Documents que exigeixin les diferents normatives sectorials o de referència.

En DIP Enginyeria realitzem llicències d’obertura o d’activitat, entre d’altres, dels següents negocis o establiments a Terrassa:

 • Aparcament
 • Botiga i establiment comercial i bancari
 • Gimnàs
 • Locutori
 • Copisteria
 • Oficina, centre administratiu i despatx professional
 • Bar, cafeteria, restaurant
 • Carnisseria amb obrador
 • Forn i pastisseria
 • Elaboració d’aliment
 • Escola, guarderia, acadèmia i centre d’ensenyament
 • Escoles de música i dansa
 • Hospitals, consultoris mèdics, centres geriàtrics, clíniques dentals i consultoris
 • Farmàcies
 • Centres veterinaris.
 • Tatuatge, pírcing, micropigmentació.
 • Bugaderia
 • Fusteries
 • Indústria i magatzem
 • Fabricació d’articles de joieria, orfebreria, argenteria, bijuteria i similar
 • Laboratoris d’anàlisi i investigació
 • Taller de confecció, calçat, marroquineria i similars
 • Taller mecànic, amb i sense pintura i tractament.

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Terrassa:

 

Si vols un assessorament en la tramitació de la teva Llicència d’Obertura d’Activitat a Terrassa, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE i t’informarem i elaborarem un pressupost dels nostres serveis sense cap compromís.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?