Llicència Activitat Santa Perpetua de la Mogoda

Si estàs pensant en obrir un nou negoci a Santa Perpètua de la Mogoda nosaltres Dip Enginyeria et podem ajudar a tramitar els permisos necessaris que et demanaran a l’ajuntament d’aquesta localitat ja que diposem d’àmplia experiència en tràmits Tècnics i Administratius per a Noves activitats.

Segons l’activitat aquests són alguns dels tràmits que et demanaran a l’Ajuntament de Santa Perpetua de la Mogoda i la documentació que hauràs de presentar:

Declaració Responsable  (Llicència Activitat Innòcua Comunicació Municipal)

 Mitjançant la Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació, i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Comunicació Previa Ambiental (Annex III) (Llicència Comunicació Ambiental Prèvia Annex III)

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

 

licencia-apertura-y-actividad-en-sta-perpetua-de-la-mogoda-despacho-ingenieria-proyectos-dip

 

Documentació a aportar

  • Comunicació prèvia ambiental d’acord amb el model normalitzat.
  • Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
  • Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal•lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
  • Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
  • Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 (si escau).
  • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011

Llicencia ambiental (AnnexII)

 Per a aquest tipus de servei pots consultar (Llicència Ambiental Annex II)

A DIP Enginyeria realitzem llicències d’obertura o d’activitat, entre d’altres, dels següents negocis o establiments a Santa Perpetua de la Mogoda:

Aparcament , Botiga i establiment comercial i bancari, Gimnàs ,Locutori, Copisteria, Oficina , centre administratiu i despatx professional, Bar, cafeteria , restaurant, Carnisseria amb obrador, Forn i pastisseria, Elaboració d’aliment, Escola , guarderia, acadèmia i centre d’ensenyament, Escoles de música i dansa, Hospitals, consultoris mèdics , centres geriàtrics , clíniques dentals i consultoris, Farmàcies, Centres veterinaris, Tatuatge , pírcing, micropigmentació, Bugaderia, Fusteries, Indústria i magatzem, Fabricació d’articles de joieria , orfebreria , argenteria , bijuteria i similar, Laboratoris d’anàlisi i investigació, Taller de confecció, calçat , marroquineria i similars, Taller mecànic , amb i sense pintura i tractament.

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Santa Perpetua de la Mogoda :

 

Si vols un assessorament en la tramitació de la teva Llicència d’Obertura d’Activitat a Santa Perpetua de la Mogoda, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE informarem i elaborarem un pressupost dels nostres serveis sense cap compromís.