Llicencia Activitat Sant Pere de Ribes

Per poder obrir un nou negoci a la localitat de Sant Pere de Ribes, l’Ajuntament d’aquesta localitat li demanarà una sèrie de tràmits en els què els nostres tècnics tenen gran experiència en dur-los a terme per facilitar tot el possible al client la obtenció de tots els permisos necessaris.

Segons el tipus d’activitat que tinguis pensat dur a terme, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes requerirà una sèrie de documentació per a l’obtenció del permís corresponent.

 

Proyecto Licencia Actividad Sant Pere de Ribes Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Realitzem qualsevol tipus de tramitació:

Declaració Responsable (Llicència Activitat Innòcua Comunicació Municipal)

 • S’haurà de declarar responsablement: que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici de l’activitat.
 • Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment. Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
 • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions

Regim de comunicació annex II de la Llei 16/2015 (Llicència Activitat Innòcua Comunicació Municipal)

A més de la documentació tècnica requerida al anterior tràmit també caldrà:

 1. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
 2. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
 3. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
 4. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
 5. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 6. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”)

Comunicació Prèvia Ambiental (Llicència Comunicació Ambiental Prèvia Annex III)

Llicencia Ambiental Annex II de la Llei 10/2009 (Llicència Ambiental Annex II)

A DIP Enginyeria realitzem llicències d’obertura o d’activitat, entre d’altres, dels següents negocis o establiments al municipi de Sant Pere de Ribes:

 • Aparcament
 • Botiga i establiment comercial i bancari
 • Gimnàs
 • Locutori
 • Copisteria
 • Oficina , centre administratiu i despatx professional
 • Bar, cafeteria , restaurant
 • Carnisseria amb obrador
 • Forn i pastisseria
 • Elaboració d’aliment
 • Escola , guarderia, acadèmia i centre d’ensenyament
 • Escoles de música i dansa
 • Hospitals, consultoris mèdics , centres geriàtrics , clíniques dentals i consultoris
 • Farmàcies
 • Centres veterinaris.
 • Tatuatge , pírcing, micropigmentació.
 • Bugaderia
 • Fusteries
 • Indústria i magatzem
 • Fabricació d’articles de joieria , orfebreria , argenteria , bijuteria i similar
 • Laboratoris d’anàlisi i investigació
 • Taller de confecció, calçat , marroquineria i similars
 • Taller mecànic , amb i sense pintura i tractament.

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Sant Pere de Ribes :

 

Si vols un assessorament en la tramitació de la teva Llicència d’Obertura d’Activitat a Sant Pere de Ribes, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE informarem i elaborarem un pressupost dels nostres serveis sense cap compromís.