Llicència Activitat Premià de Mar

Per poder realitzar una nova activitat, necessita sol·licitar a l’Ajuntament una Llicència d’Obertura o d’Activitat prèvia a l’obertura del seu negoci. L’Ajuntament del seu municipi

(Premià de Mar) li exigirà la documentació tècnica i administrativa segons la normativa municipal i provincial.

En DIP Enginyeria tenim una àmplia experiència en aquest tipus de procediments administratius i gestionarem tota la tramitació necessària per a l’obtenció del seu Llicència d’Activitat i Obertura a Premià de Mar.

 

Licencia Apertura y Actividad en Premia de Mar Despacho ingeniería Proyectos DIP

 

Realitzem qualsevol tipus de tramitació :

Comunicació Prèvia d’Activitat

Es troben sotmeses al Règim de Comunicació Ambiental Prèvia totes les obertures d’activitat classificades en l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA), excepte les següents:

Les activitats recreatives i espectacles públics. Aquestes estan subjectes a la tramitació prevista per a la Llicència Ambiental.

Les activitats, comerços o botigues que s’implantin en locals amb una superfície inferior a 100 m² d’ús pel públic i que no sobrepassen els 10 kW de potència elèctrica contractada, sempre que no es tracti d’usos industrials o de magatzem, no estiguin subjectes a normativa sanitària, d’alimentació o disposin d’instal·lacions subjectes a normativa sectorial específica. En aquest cas, es troben sotmeses a declaració responsable del titular.

Un cop presentada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat del titular, sense perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols habilitats que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

Documentació tècnica a presentar:

 •  Projecte tècnic descriptiu de l’activitat
 •  Certificat tècnic comunicació obertura
 •  D’acord amb la llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Activitat subjecta a intervenció Generalitat

Declaració Responsable (Règim de Comunicació Municipals)

Per a l’exercici de l’activitat es disposarà de totes les autoritzacions i inscripcions sectorials. L’activitat ha de ser plenament compatible amb l’ordenament urbanístic vigent del lloc on s’ubica. Les obres i instal·lacions necessàries estaran emparades per la llicència urbanística corresponent o, si s’escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència. Es liquidaran les taxes municipals corresponents. Documentació administrativa municipal a presentar: fotocòpia del DNI o NIF del titular, escriptura de constitució de la societat i poders del representant en cas que sigui procedent, i fotocòpia dels títols acreditatius de la propietat o l’arrendament del local.

En DIP Enginyeria realitzem llicències d’obertura o d’activitat, entre d’altres, dels següents negocis o establiments a Premià de Mar:

 • • Aparcament
 • • Botiga i establiment comercial i bancari
 • • Gimnàs
 • • Locutori
 • • Copisteria
 • • Oficina , centre administratiu i despatx professional
 • • Bar, cafeteria , restaurant
 • • Carnisseria amb obrador
 • • Forn i pastisseria
 • • Elaboració d’aliment
 • • Escola , guarderia, acadèmia i centre d’ensenyament
 • • Escoles de música i dansa
 • • Hospitals, consultoris mèdics , centres geriàtrics , clíniques dentals i consultoris
 • • Farmàcies
 • • Centres veterinaris.
 • • Tatuatge , pírcing, micropigmentació.
 • • Bugaderia
 • • Fusteries
 • • Indústria i magatzem
 • • Fabricació d’articles de joieria , orfebreria , argenteria , bijuteria i similar
 • • Laboratoris d’anàlisi i investigació
 • • Taller de confecció, calçat , marroquineria i similars
 • • Taller mecànic , amb i sense pintura i tractament.

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Premià de Mar :

 

Si vols un assessorament en la tramitació de la teva Llicència d’Obertura d’Activitat a Premià de Mar , no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Pots trucar-nos al 93.588.25.32 o omplir el formulari de CONTACTE informarem i elaborarem un pressupost dels nostres serveis sense cap compromís.