Llicència Activitat Mollet del Vallès

En DIP Enginyeria som tècnics enginyers especialistes ne dur a terme de principi a fi la tramitació de Llicència d’Obertura d’Activitats en el municipi de Mollet del Vallès. Ens avala la nostra experiència en l’obertura de més de 40 negocis, botigues, comerços, bars, centres d’estètica, clíniques dentals, naus industrials, oficines, local comercial, etc. en els últims 2 anys.

 

Licencia Apertura y Actividad en Mollet del Vallès Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Les Llicències d’Obertura d’Activitat a Mollet del Vallès, les podem classificar les activitats en diferents categories depenent de quina és la seva incidència ambiental i seguretat davant les persones i els béns:

 • Règim de Comunicació Municipal Prèvia (Activitat Innòcua).
 • Règim de Comunicació Ambiental Prèvia (Annex III, Llei 20/09, de 4 de desembre).
 • Règim de Llicència Ambiental (Annex II, Llei 20/09, de 4 de desembre).
 • Règim d’Autorització Ambiental (Annex I, Llei 20/09, de 4 de desembre).

El primer pas que cal realitzar davant la nova obertura del teu activitat o el canvi de nom, modificació o ampliació de la mateixa és:

Qüestionari Classificació Obertura o canvi de nom d’Activitat:

D’aquesta manera es sol licita la informació prèvia dels requisits administratius que s’exigeixen per obrir qualsevol nou establiment o activitat econòmica a la ciutat. La sol licitud es fa a títol merament informatiu i no comporta cap obligació si es renuncia a exercir l’activitat.

Cal omplir el formulari i retornar-lo a amb un pla, escala 1:500, de la ubicació exacta del local o solar on es realitzarà l’activitat. També cal omplir el formulari de retolació i indicar el text de la retolació externa de l’activitat.

El qüestionari també és necessari per conèixer si la modificació de les característiques d’una activitat requereix un canvi de llicència.

Posteriorment l’activitat es classificarà segons la classificació d’activitats que fixa la Llei 20/09, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA), definides al començament d’aquest article. Entre elles, la més comuna és la següent:

Comunicació Prèvia d’Activitat (Annex III; Llei 20/09)

Per a aquest tipus d’activitat, no cal la concessió de llicència per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Simplement es comunica l’inici o obertura de la nova activitat, incloent la següent documentació en la tramitació administrativa:

 • Informe urbanístic favorable.
 • Memòria ambiental.
 • Certificacions ambientals específiques.
 • Autorització d’abocaments.
 • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis.
 • Declaració d’impacte ambiental o resolució d’exempció.
 • Llicència, autorització o concessió relativa a l’ús o aprofitament de béns del domini públic.
 • Declaració responsable relativa a contracte d’assegurança de responsabilitat ambiental.
 • Certificació favorable, emesa pel tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, que acredita que l’activitat i les instal lacions s’adeqüen al projecte o memòria ambiental o documentació tècnica presentada, així com el compliment dels requisits ambientals.
 • Declaració responsable del tècnic competent a càrrec de l’execució del projecte.

En DIP Enginyeria oferim el serveis de llicència d’activitats, sinó que també posem al seu abast un paquet complet per poder dur a terme la rehabilitació i adequació del seu local comercial per la seva nova obertura a Mollet del Vallès. Algun d’aquests serveis són:

 

Si tens qualsevol consulta sobre l’obertura d’un local comercial, botiga, negoci o nau industrial a Mollet del Vallès, posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem. Truca’ns al 93.588.25.32 o ompli el nostre formulari de CONTACTE.