Llicència Activitat Cornellà de Llobregat

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència d’obertura o d’Activitat a Cornellà de Llobregat, realitzant projectes de tot tipus d’obertures d’activitats:

 • Aparcament o aparcament.
 • Bar, restaurant, cafeteria, i similars.
 • Oficina, despatx professional, banc, agència de viatge i similars.
 • Comerç d’alimentació sense obrador (fruiteria, peixateria, carnisseria, xarcuteria, supermercat, …), o amb obrador (fleca, pastisseria, etc).
 • Comerços no alimentaris o establiment comercial (sabateria, botiga de roba, botiga d’esport, perfumeria, parafarmàcia, immobiliària, papereria, estanc, joieria, locutori, ferreteria, floristeria, copisteria, concessionari …).
 • Col legis, acadèmia, escola de dansa, guarderia, gimnàs, centre d’ensenyament, acadèmia, centre cultural, club social per a fumadors, exposicions, galeria d’art i similars
 • Estudi de fotografia i impressió.
 • Centre mèdic i veterinari (clínica dental, consulta de fisioteràpia, podologia, farmàcia, …).
 • Laboratoris d’anàlisi i investigació.
 • Tatuatge, pírcing, micropigmentació, perruqueria, centres d’estètica, tractament de bellesa i similars.
 • Petita indústria, taller artesanal (fusteria, manyeria, vidres …), nau industrial, fàbrica, magatzem, taller mecànic i fabricació industrial.
 • Hotel, hostal, pensió, residència d’ancians i similars.

 

Licencia Apertura y Actividad en Cornellà de Llobregat Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons la reglamentació del municipi de Cornellà de Llobregat, les activitats es pot tramitar en uns dels grups següents:

 • Règim de Comunicació Prèvia Activitats Innòcues.
 • Règim de Comunicació Ambientals Prèvia (Annex III, Llei 20/09, de 4 de desembre).
 • Règim de Llicència Municipal per a espectacles públics i activitats recreatives (Annex IV, Llei 20/09, de 4 de desembre).
 • Règim de Llicència Ambiental (Annex II, Llei 20/09, de 4 de desembre).
 • Règim d’Autorització Ambiental (Annex I, Llei 20/09, de 4 de desembre).

A continuació, detallem els documents que ha d’aportar per Llicència d’Obertura d’Activitat, en el cas d’activitats d’escassa incidència ambiental, és a dir, per a la gran majoria de comerços i indústries:

Comunicació Prèvia Activitat Innòcua

El règim de Comunicació Prèvia és el tràmit per a l’obertura d’activitats innòcues a Cornellà de Llobregat amb una baixa incidència ambiental i no incloses en cap annex de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats ( LPCA). És un procediment administratiu perquè les persones o empreses titulars, comuniquin l’obertura de l’activitat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Documentació tècnica que DIP Enginyeria realitza:

 • Per duplicat, projecte tècnic subscrit per facultatiu competent i degudament signat pel tècnic i la persona sol·licitant de l’activitat.
 • Certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa i les condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat, les urbanístiques i les específiques de l’activitat concreta que es pretengui dur a terme, així com les ordenances municipals.

Comunicació Ambiental Prèvia (annex III LPCAA)

Règim de Comunicació Ambiental Prèvia per a l’obertura d’activitats a Cornellà de Llobregat amb una baixa incidència ambiental i  estan incloses en l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA).

És un procediment administratiu perquè les persones o empreses titulars, comuniquin l’obertura d’una activitat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, entre d’altres, de les següents:

 • Activitat de restauració (bar, restaurant, cafeteria), botiga o comerç d’aliment amb obrador i degustació, peixateries, carnisseries i ludoteques)
 • Obertura de naus industrials de productes no perillosos o inflamables amb superfície superior a 400 m2.

Documentació tècnica:

 • Per duplicat, projecte tècnic subscrit per facultatiu competent i degudament signat pel tècnic i la persona sol·licitant de l’activitat.
 • Certificació tècnica acreditativa que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa i les condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat, les urbanístiques i les específiques de l’activitat concreta que es pretengui dur a terme, així com les ordenances municipals.

Hi ha la possibilitat que la teva activitat estigui classificada en una altra categoria de tramitació administrativa segons la Lley 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCA). Per això t’adjuntem els següents links a la nostra pàgina:

 

Per als tràmits necessaris per a la concessió de Llicències d’Obertura i Llicències d’Activitat a Cornellà de Llobregat, pots consultar trucant-nos al 93.588.25.32 o clicant en CONTACTE i omplir el formulari.