Llicència Activitat Caldes de Montbui

En activitats de nova instal lació o que introdueixin canvis substancials en les seves instal·lacions han de demanar una llicència d’activitat o llicència d’obertura, en DIP Enginyeria li oferim els serveis més complets d’assessorament i gestió per a l’obtenció de tot tipus de llicència d’activitat a Caldes de Montbui.

En DIP Enginyeria tenim una àmplia experiència en la redacció, tramitació i seguiment de projectes d’obertura de local comercial i obertura de naus industrials a Caldes de Montbui.

 

Licencia Apertura y Actividad en Caldes de Montbui Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Segons el que estableix la Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats es poden classificar en:

Autorització Ambiental (Annex I, Llei 20/2009)

Activitat inclosa en l’Annex I de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Documentació a aportar, a l’Ajuntament de Caldes de Montbui:

 1. Certificat Compatibilitat Urbanística, o document acreditatiu de la sol·licitud.
 2. Documentació tècnica descriptiva de l’activitat (projecte tècnic) per quadruplicat, signada per tècnic competent i pel sol·licitant, i visada pel col·legi oficial corresponent.
 3. Estudi d’impacte ambiental.
 4. Document acreditatiu de la designació d’assumeix de direcció tècnica facultativa, visat pel col·legi oficial corresponent.
 5. Qüestionari tècnic de dades municipals.

Llicència Ambiental (Annex II.1 i II.2, Llei 20/2009))

Activitat inclosa en l’Annex ll.1 o II.2 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Documentació a aportar, a l’Ajuntament de Caldes de Montbui:

 1. Instància corresponent a la seva activitat (inclosa en l’annex II.1 o en l’annex II.2):
 2. Sol·licitud de llicència ambiental d’una activitat de nova obertura.
 3. Declaració de dades que gaudeixen de confidencialitat.
 4. Declaració de dades de veïns confrontants.
 5. Qüestionari tècnic municipal.

Comunicació Prèvia (Annex III, Llei 20/2009)

Activitat inclosa en l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Documentació necessària:

 1. Documentació tècnica descriptiva de l’activitat (Projecte tècnic), signada per tècnic competent.
 2. Declaració de dades que gaudisquen de confidencialitat.

Activitats Innòcua, Comunicació Prèvia a Caldes de Montbui o permís municipal d’Obertura (Annex IV, Llei 20/2009)

Activitat inclosa en l’annex IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Documentació a aportar:

 1. Comunicació Prèvia o permís municipal d’obertura d’una activitat de nova instal·lació.
 2. Declaració de dades que gaudeixen de confidencialitat.

Abans de tramitar qualsevol tipus de llicència ambiental de l’activitat és necessari sol·licitar el Certificat de Compatibilitat amb el planejament urbanístic.

En DIP ENGINYERIA tenim una àmplia experiència en tot tipus de tramitacions administratives.

També et pot interessar els següents serveis associats que podem realitzar:

 

Si tens qualsevol tipus de consulta, no dubtis en trucar-nos al 93.588.25.32 o omplint el formulari que apareix a CONTACTE