Llicència Activitat Abrera

Per realitzar l’obertura i emprendre un nou negoci o activitat necessita dels serveis d’un tècnic qualificat. En DIP Enginyeria t’oferim tot el necessari per tramitar la llicència d’obertura o d’activitat a Abrera de principi a fi, de manera ràpida, senzilla, segura i eficaç.

Cada activitat es troba classificada segons la Llei 20/2009 i els annexos que conté segons el tipus d’incidència ambiental que tingui associada a la seva activitat pròpia. No obstant això, hi ha activitats classificades com innòcues, les quals no es troben incloses en la llei anteriorment esmentada i que es regeixen per la nova lley de simplificació administrativa (Llei 16/2015) així com les ordenances municipals d’aquesta població.

En els casos en que l’activitat s’inclogui en la Llei 20/2009, caldrà sol·licitar a l’Ajuntament un certificat de compatibilitat urbanística. Si l’informe determina la incompatibilitat amb el planejament urbanístic no es podrà exercir l’activitat. Si l’informe determina la idoneïtat en la compatibilitat, podrà formalitzar la corresponent autorització, llicència o comunicació de l’activitat. En tots els casos, és recomanable consultar prèviament amb l’Ajuntament si l’activitat que vol dur a terme en un establiment és compatible amb l’ús permès en aquesta zona.

Les activitats es poden classificar:

Activitats amb menor incidència ambiental (Llei 16/2015)

Annex I Declaració Responsable d’Obertura

Per a aquest tipus de tràmit, caldrà tramitar una declaració responsable per part del titular, justificant que es disposa d’un certificat tècnic elaborat per un tècnic, així com les corresponents legalitzacions de les instal·lacions afectades en el funcionament de l’activitat

Annex II Comunicació prèvia d’Obertura

Per a aquest tipus de tràmit, caldrà presentar a l’Ajuntament, un projecte tècnic, amb memòria i plànols, justificant que l’activitat compleix amb la normativa que li és d’aplicació així com la documentació administrativa necessària per a poder exercir l’activitat en el local o nau en la qual es pretengui exercir aquesta activitat.

Activitats Amb major incidència ambiental (Llei 20/2009)

Annex III Règim de Comunicació ambiental

Annex II Règim de Llicència Ambiental

Annex I Règim d’autorització ambiental

En tots aquests últims tràmits descrits, el titular haurà de presentar a l’Ajuntament un projecte tècnic elaborat per un enginyer, en el qual es justifiqui que l’activitat compleix amb les diferents normatives que li siguin d’aplicació.

En DIP Enginyeria som especialistes en llicències d’obertura d’activitat en tot tipus d’establiments, locals comercials i en naus industrials.

Portem a terme aquest tipus de tràmits de llicències d’activitats o d’obertura a Abrera per iniciar, entre d’altres, negocis o activitats com les següents:

En a els casos en què l’activitat s’inclogui en la Llei 20/2009, caldrà sol·licitar a l’Ajuntament un Certificat de compatibilitat urbanística. Si l’informe determina la incompatibilitat amb el Planejament urbanístic no és podrà exercir l’activitat. Si l’informe determina la idoneïtat en la compatibilitat, podrà formalitzar la corresponent Autorització, Llicència o comunicació de l’activitat. En Tots els casos, és recomanable consultar prèviament amb l’Ajuntament si l’activitat que vol dur a Terme en un Establiment és compatible amb l’ús permès en aquesta zona.

Les activitats és podin classificar:

 • Llicències d’obertura i activitat de comerços alimentaris (fruiteria, carnisseries, peixateries, etc.)
 • Llicències d’obertura i activitat de bars i restaurants
 • Llicències d’obertura i activitat de forns, cafeteries i gelateries amb degustació
 • Llicències d’obertura i activitat d’oficines i centres administratius
 • Llicències d’obertura i activitat d’acadèmies, centres de repàs i centres docents
 • Llicències d’obertura i activitat de centres mèdics i veterinaris
 • Llicències d’obertura i activitat de naus industrials, tallers i magatzems
 • Llicències d’obertura i activitat d’aparcaments.
 • Llicències d’obertura i activitat d’alimentació amb obrador
 • Llicències d’obertura i activitat de locals comercials i botigues
 •  Llicències d’obertura i activitat d’hotels i similars.
 • Llicències d’obertura i activitat de perruqueries, centres d’estètica, centres de tatuatge, etc.
 •  Llicències d’obertura i activitat de gimnasos i centres esportius

També et poden interessar els següents serveis:

Si tens qualsevol tipus de consulta sobre llicències d’obertura o llicències d’activitat a Abrera, no dubtis a trucar-nos al 93.588.25.32 o demana pressupost sense compromís, omplint el formulari de contacte.