Llicència Activitat a Rubí

En DIP Enginyeria li oferim el servei més complet d’assessorament i gestió per a l’obtenció de tot tipus de llicències d’activitat. Som especialistes en l’obertura de negocis:

 • Aparcament o aparcament
 • Bar, restaurant, cafeteria, i similars.
 • Oficina, despatx professional, banc, agència de viatge i similars.
 • Comerç d’alimentació (fruiteria, peixateria, carnisseria, xarcuteria, supermercat, …).
 • Comerços no alimentaris o establiment comercial (sabateria, botiga de roba, botiga d’esport, perfumeria, parafarmàcia, immobiliària, papereria, estanc, joieria, locutori, ferreteria, floristeria, copisteria, concessionari …).
 • Comerç d’alimentació amb obrador (fleca, pastisseria, …).
 • Col·legis, acadèmia, escola de dansa, guarderia, gimnàs i similars.
 • Centre d’ensenyament, acadèmia, centre cultural, club social per a fumadors, exposicions, galeria d’art i similars.
 • Centre mèdic i veterinari (clínica dental, consulta de fisioteràpia, podologia, farmàcia, …).
 • Laboratoris d’anàlisi i investigació i estudi de fotografia i impressió
 • Petita indústria. taller artesanal (fusteria, manyeria, vidres …).
 • Nau industrial, fàbrica, magatzem, taller mecànic, fabricació industrial.
 • Hotel, hostal, pensió, residència d’ancians i similars.
 • Perruqueria, centres d’estètica, tractament de bellesa i similars, tatuatge, pírcing, micropigmentació

La nostra experiència en els esmentats serveis de llicències d’activitat a Rubí, ens permet oferir un servei amb el que la seva inversió o projecte tindrà garantida la seva qualitat des del seu origen a la seva construcció, fent-nos en tot moment responsables directes de les tasques que desenvolupem.

 

Llicència Obertura i Activitat a Rubi Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Comunicació Prèvia i Activitat Innòcua a Rubí

La comunicació prèvia substitueix les llicències en el sentit que no cal esperar la concessió de la llicència per poder iniciar l’activitat. L’interessat pot dur a terme els treballs per instal·lar a (obtenint les llicències d’obres menors o altres autoritzacions que pugui necessitar) i un cop es troba en condicions de realitzar l’obertura de l’activitat, ho comunica a l’Ajuntament amb la documentació que cada cas requereixi, i podrà iniciar la seva activitat sense cap impediment.

En aquest cas, com la responsabilitat de l’obertura per comunicació prèvia (activitat innòcua) recau exclusivament sobre el titular, és molt important assegurar-se prèviament a l’inici de l’activitat que no hi ha cap impediment, mitjançant la reunió i presentació dels documents que es relacionen a continuació.

És molt recomanable per tant, que tots els treballs previs a la instal·lació es duguin a terme amb l’assessorament de tècnics facultatiu com els de DIP Enginyeria, doncs cal presentar una certificació tècnica quan es formalitza la Comunicació prèvia a l’Ajuntament de Rubí.

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del representant legal
 • Fotocòpia de la documentació oficial que acrediti la representació (poders notarials, escriptura de la constitució de la societat, etc.)
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI (contribució urbana)
 • Fotografia de la façana de l’activitat
 • Relació de veïns confrontants (cal especificar el nom i cognoms o empresa i direcció)
 • Assumeix de la direcció facultativa degudament signada pel tècnic i titular de l’activitat
 • Quatre còpies del projecte tècnic signat pel tècnic competent i el representant legal de l’activitat.

Llicència Ambiental

Se sotmeten al règim de llicència ambiental, l’activitat o les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars. Aquestes activitats són les que es relacionen en l’annex II o annex IV, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

Documentació

 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del representant legal
 • Fotocòpia de la documentació oficial que acrediti la representació (poders notarials, escriptura de la constitució de la societat, etc.)
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI (contribució urbana)
 • Fotografia de la façana de l’activitat
 • Relació de veïns confrontants (cal especificar el nom i cognoms o empresa i direcció)
 • Assumeix de la direcció facultativa degudament signada pel tècnic i titular de l’activitat

Quatre còpies del projecte tècnic signat pel tècnic competent i el representant legal de l’activitat

Si necessites saber que tramitació cal per a l’obertura d’un local comercial una nau industrial a Rubí, truca’ns i t’assessorarem.

És possible que també et pot interessar els següents serveis relacionats amb les llicències d’obertura d’activitats a Rubí:

 

Si tens qualsevol tipus de consulta, no dubtis en trucar-nos al 93.588.25.32 o bé seguir el link de CONTACTE i mitjançant un formulari d’informació ens posarem nosaltres en contacte amb tu.