Llicència Activitat a Polinyà

Per a l’obertura d’un nou negoci en qualsevol tipus d’edificació en el municipi de Polinyà és necessària la corresponent tramitació de llicència d’obertura o d’activitat segons la Llei 20/2009 (LPCAA).

És per això que els tècnics de DIP ENGINYERIA li ofereixen els seus serveis perquè vostè tramiti còmodament el seu expedient en aquest municipi, sense que això li suposi problemes administratius o econòmics. Hem realitzat diferents obertures de locals comercials i obertura de naus industrials a Polinyà i en altres municipis pròxims.

 

Llicència Obertura i Activitat a Polinyà Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

A continuació us detallem els diferents procediments que l’Ajuntament de Polinyà disposa per a les diferents tipologies d’activitats:

Activitat de comunicació sense incidència ambiental

Quedaran sotmeses al Règim de Comunicació les següents activitats:

 1. Piscines comunitàries corresponents a menys de 21 propietaris.
 2. Supermercats i en general comerços i botigues que requereixin per al seu funcionament, de càmeres frigorífiques amb capacitat total inferior als 6 m3.
 3. Consultoris mèdics o similars que no incloguin sales de cures o hospitalització o aparells de raigs X i que compleixin tots els criteris que figuren en el punt número 5.
 4. Centres d’estètica que no disposin d’aparells de bronzejat artificial mitjançant radiacions ultraviolades i que compleixin tots els criteris que figuren en el punt número 5.
 5. Qualsevol activitat no inclosa en els annexos de la Llei 20/2009 (ni en la relació anterior) sempre que compleixin tots i cadascun dels següents criteris:
 • Que no estiguin subjectes a reglamentació específica (aparells a pressió, emmagatzematge de productes químics …)
 • Que no disposin d’equips de condicionament climàtic centralitzat.
 • Que no disposin d’una superfície d’emmagatzematge superior o igual a 50 m2.
 • Que disposin de màquines amb potència mecànica inferior o igual a 1 kW (1,36 CV).
 • Que tinguin una càrrega de foc ponderada inferior o igual a les 100 Mcal/m2.
 • Que tinguin un aforament inferior a les 26 persones i / o un nombre de treballadors inferior a 9.

Comunicació d’activitats sotmeses a la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Se sotmeten al règim de comunicació prèvia, les activitats incloses en l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, tant per ser implantades com per a tot canvi i / o modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.

Entre d’altres, els establiments més comuns subjectes a aquest tipus de tramiti són els establiments de restauració (bar, restaurant, cafeteria, hamburgueseria, etc).

Comunicació de l’inici d’activitat amb incidència ambiental (annex III de la Llei 20/2009 – LPCAA)

Se sotmeten al règim de comunicació amb incidència ambiental, les activitats que es relacionen en l’annex III de la LPCA, tant per ser implantades com per a qualsevol canvi substancial que s’hi pretengui introduir un cop legalitzades. La formalització de la comunicació haurà d’ajustar-se al que disposa l’article 52 de la Llei 20/2009, sol·licitant l’informe previ favorable de compatibilitat urbanística, en els termes que assenyala l’apartat 2 d’aquest article.

Per a aquest tipus de tramitació podem trobar les següents activitats: comerç d’alimentació (fruiteria, botiga de verdures, peixateria, carnisseria, polivalent, supermercat, …) de superfície superior a 400, centre mèdic (clínica dental, consulta de fisioteràpia, podologia, farmàcia, … ), nau industrial, taller mecànic, fabricació industrial, magatzem industrial i botiga o comerç d’alimentació amb obrador (fleca, pastisseria, …), etc.

Sol·licitud de llicència ambiental (annex II de la Llei 20/2009 – LPCAA)

Se sotmeten al règim de llicència municipal ambiental les activitats que es relacionen en l’annex II de la LPCA, tant per ser implantades com per a qualsevol canvi substancial que s’hi pretengui introduir un cop autoritzades.

Temps de tramitació: La resolució es dicta en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Passat el termini establert, si no ha recaigut resolució sobre la sol·licitud presentada, aquesta s’entén denegada.

També et poden interessar els següents serveis relacionats amb Llicència d’Obertura d’Activitat a Polinyà:

Pot existir la possibilitat que la seva llicència activitat o d’obertura estigui classificada en un tipus de tramitació diferent a l’especificat anteriorment segons la Llei 20/2009. Si aquest és el teu cas, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per poder rebre el seu assessorament personalitzat.

 

Sense cap compromís podrà rebre més informació, així com un pressupost dels nostres honoraris, truca’ns al 93.588.25.32 o ompli el nostre formulari de CONTACTE.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?