Projecte Llicència Obra

Activitat Innòcua Comunicació Municipal

Vols emprendre una nova activitat comercial? Si aquest és el teu cas, possiblement necessitis la contractació d’una enginyeria que posseeixi…

Activitat Innòcua Declaració Responsable

Per poder iniciar l’obertura d’un nou negoci o activitat cal fer els tràmits corresponents davant l’Ajuntament del seu municipi o…

Amidaments i Pressupost

  Són moltes les ocasions en què despatxos tècnics de professionals relacionats amb la construcció, a l’hora de realitzar projectes…

As-Bu

Són poques les ocasions en què un Projecte d’Execució plasma de manera concreta, precisa i definitiva l’execució d’una obra. Durant…

Auditoria Energètica

Normalment una auditoria energètica es porta a terme per buscar oportunitats per reduir la quantitat d’energia d’entrada en el sistema…

Autorització Ambiental Annex I

Tota activitat industrial o de serveis amb incidència ambiental alta al seu entorn ha d’estar emparada per la corresponent autorització…

Avantprojecte

Prèvia a la realització del Projecte d’Enginyeria definitiu, en moltes ocasions, el client té la necessitat de conèixer la viabilitat…

Bar, Restaurant, Cafeteria Forn de Pa

Quan es realitza l’obertura d’un nou local dedicat a la restauració, cal una adequació del mateix per poder complir amb…

Bàsic

Per a aquells Projectes d’Enginyeria d’edificis de gran envergadura (edificis d’habitatges, teatres, centres comercials, escoles, centres d’atenció primària, etc.), Per…

Biomassa

En DIP Enginyeria disposem de tècnics àmpliament qualificats en aquest sector per dur a terme projectes d’energies renovables i en…

Botiga, Establiment, Local Comercial

En DIP Enginyeria oferim als nostres clients el millor servei d’Enginyeria per poder emprendre l’obertura de la teva nova activitat…

Càlcul i diseny Instal·lacions

DIP Enginyeria dóna solució al Disseny i Càlcul d’instal·lacions per a tot tipus d’edificis, locals i naus industrials i els…

Canvi de Nom Activitat

La Llicència d’Activitat o Obertura en vigor d’un local, establiment, comerç o negoci, pot ser transmesa a un nou titular,…

Centre Estètica, Clínica Dental i Perruqueria

Si tens pensat obrir un nou negoci com pot ser un Centre d’Estètica, una Clínica Dental, o una Perruqueria, en…

Certificació Energètica

El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació d’eficiència Energètica…

Certificació Energètica Edificis Existents

El projecte de Reial Decret sobre Certificació d’eficiència Energètica d’edificis Existents estableix que tots els edificis construïts que es venguin…

Certificat Urbanístic de Compatibilitat

Cada vegada que es vol obrir un establiment, local o comerç, aquest ha de complir una sèrie de requisits. Per…

Compliment Normativa

En DIP Enginyeria som coneixedors de la importància que té poder constatar l’qualsevol document o projecte tècnic, la normativa vigent…

Comunicació Ambiental Prèvia Annex III

Si vols emprendre una idea de negoci o has d’iniciar una activitat comercial, els tècnics competents de DIP Enginyeria t’ofereixen…

Declaració Responsable Activitat Innòcua (Llei 16/2005)

Les empreses han de complir múltiples requeriments a l’hora d’iniciar i de mantenir llur activitat empresarial. L’existència de procediments d’autorització…

Estructura Edificació

  DIP és una enginyeria, amb àmplia experiència en tot tipus de projectes d’edificació. Projecte Càlcul Estructura Formigó Projecte Càlcul…

Estructura Formigó

En DIP Enginyeria realitzem tot tipus de càlcul d’estructura de formigó armat. Utilitzant les més modernes eines en càlcul d’estructures,…

Estructura Fusta

DIP Enginyeria pretén sempre aconseguir el major nivell de qualitat en els seus serveis de projectes d’Estructures de Fusta utilitzant…

Estructura Metàl·lica

DIP Enginyeria disposa de tècnics qualificats per a la realització del disseny de Projectes de Càlcul d’Estructures Metàl.liques. Mitjançant tècnics…

Estructura Nau Industrial

Les naus industrials són edificis eminentment funcionals, diàfans, amb llums considerables, orientats a facilitar la producció i totes les activitats…

Estructures Mixtes

Es denominen Estructures Mixtes aquelles estructures resistents que posseeixen seccions mixtes.     En DIP Enginyeria realitzem tot tipus de…

Estudi Acústic Sonomètric

Les obertures de negocis, comerços i noves activitats porten amb si la tramitació de la llicència d’Activitat i Obertura. Si…

Estudi d’Impacte Ambiental

Abans de començar determinades obres, projectes o activitats que poden produir un impacte ambiental important en el medi on es…

Estudi Seguretat i Salut

L’Estudi de Seguretat i Salut d’una determinada obra és un document coherent amb el projecte, que formant part del mateix…

Executiu

La fi de tot el procés de disseny és el Projecte d’Execució. En aquesta etapa de treball es desenvolupa el…

Geotèrmia

La terra capta la major part de la calor dels raigs del sol i l’acumulació en el subsòl, on a…

Gestió de l´Aigua

L’aigua és un recurs natural limitat que hem de preservar per a un desenvolupament sostenible del planeta. El canvi climàtic…

Informe prevenció incendis Llei 3/2010

El dia 10 de maig de 2010, va entrar en vigor la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció…

Informe Tècnic

Previ a algun dels nostres serveis de llicència d’activitat i obertura o llicència d’obres, cal plantejar-se la viabilitat que suposa…

Informe Tècnic Pericial

Els oferim les nostres taxacions per conèixer i valorar el preu real de qualsevol tipus d’immoble tenint en consideració el…

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

La Inspecció tècnica d’edificis (ITE), en vigor des del 26 de febrer de 2011 (Reial Decret – Llei 8/2011), és…

Instal·lació ACS i Calefacció

Els tècnics de DIP Enginyeria, disposen d’un equip tècnic altament qualificat perquè puguis tramitar la legalització de la instal·lació d’ACS…

Instal·lació Aire Acondicionat i Climatització

En DIP Enginyeria disposem d’un equip tècnic capaç de tramitar el projecte de la legalització de la Instal·lació d’Aire Condicionat…

Instal·lació Aire Comprimit

Segons marca el Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les…

Instal·lació Biomassa

Les calderes de biomassa, són calderes amb cremadors de fusta que utilitzen els pellets per a la seva combustió, per…

Instal·lació Elèctrica

DIP posseeix tècnics altament qualificats per poder fer efectiva la tramitació administrativa, en col·laboració amb l’instal·lador que faci l’obra, davant…

Instal·lació Elèctrica Aparcament

És necessària la realització d’un projecte elèctric d’enginyeria per a la tramitar la legalització d’instal·lació elèctrica d’un aparcament en els…

Instal·lació Elèctrica d’Habitatge Unifamiliar

Si necessites contractar més de 50 kW al teu habitatge unifamiliar, has de disposar d’un projecte elèctric d’enginyeria redactat i…

Instal·lació Elèctrica Edifici Habitatges

Qualsevol edifici d’habitatges amb una potència elèctrica contractada superior a 100 kW, necessita un projecte redactat i visat per un…

Instal·lació Elèctrica Enllumenat Exterior

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-09, a la instal·lació d’enllumenat exterior, destinades a il·luminar…

Instal·lació Elèctrica Grup Electrògen

Tots aquells grups electrògens de caràcter fix o temporal que alimentin a una instal·lació o siguin capaços de generar una…

Instal·lació Elèctrica Local

Per poder realitzar la legalització de la instal·lació elèctrica del seu local és necessària la realització d’un projecte elèctric d’enginyeria…

Instal·lació Elèctrica Local Mullat

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i molt especialment en l’apartat ITC-BT-30, tots aquells locals mullats amb…

Instal·lació Elèctrica Nau Industrial

Ets propietari d’una nau industrial de més de 20 kW de potència elèctrica? Si és així, necessitaràs un projecte elèctric…

Instal·lació Elèctrica Oficines

Les oficines o conjunt d’oficines (viver d’empreses) que posseeixin una mateixa connexió amb una potència elèctrica instal·lada major a 100…

Instal·lació Elèctrica Piscines i Fonts

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-31, totes aquelles instal·lacions elèctriques de piscines, pediluvis i…

Instal·lació Elèctrica Plaques Fotovoltàiques

Totes aquelles instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques amb una potència elèctrica instal·lada superior a 10 kW obliguen a l’elaboració d’un…

Instal·lació Elèctrica Provisional d’Obra

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i molt especialment en l’apartat ITC-BT-33, totes aquelles instal·lacions elèctriques provisionals…

Instal·lació Elèctrica Quiròfans i Sales d’Intervenció

Segons marca el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió totes aquelles instal·lacions elèctriques de quiròfans i sales d’intervenció, qualsevol que sigui…

Instal·lació Elèctrica Risc Incendis Explosió

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-29, totes aquelles instal ·acions en emplaçaments en què…

Instal·lació Gas

En Despatx Enginyeria Projectes (DIP Enginyeria) vam realitzar el disseny i la Legalització de la teva Instal·lació de Gas Natural…

Instal·lació Petrolífera i Gasos Combustibles

Despatx Enginyeria Projectes (DIP Enginyeria) disposa d’un Departament Tècnic que elabora els Projectes i Documentacions Tècniques necessàries per a la…

Instal·lació Plaques Solars Tèrmiques

En DIP Enginyeria, comptem amb una àmplia experiència en la Legalització d’Instal·lacions de Plaques Solars Tèrmiques. Les instal·lacions solars destinades…

Instal·lació Telecomunicacions

La legislació actual obliga que els serveis de telecomunicacions accedeixin a través d’una infraestructura definida en un projecte tècnic d’Infraestructures…

Instal·lació Tèrmica

Les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació i preparació d’aigua calenta sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i…

Legalització Elèctrica Instrucció 10/2005, 3/2010 (9/2012)

En Dip Enginyeria t’oferim el servei de la redacció del projecte elèctric (memòria i esquemes unifilars) necessaris per tramitar la…

Legalització Tèrmica Instrucció 6 Abril 2011

El passat 6 d’Abril de 2011 la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, va determinar mitjançant una Instrucció la…

Llicència Activitat a Gavà

Els tècnics de DIP Enginyeria, tenen una gran experiència en la tramitació de tot tipus de Llicències d’Activitat i llicències…

Llicència Activitat a Mataró

Hi ha la necessitat de la presentació de documents a l’ajuntament per a la realització de noves actuacions en un…

Llicència Activitat a Polinyà

Per a l’obertura d’un nou negoci en qualsevol tipus d’edificació en el municipi de Polinyà és necessària la corresponent tramitació…

Llicència Activitat a Ripollet

Per a tot tipus de negoci o d’activitat és necessària la tramitació d’una llicència d’obertura o d’activitat, en DIP ENGINYERIA…

Llicència Activitat a Rubí

En DIP Enginyeria li oferim el servei més complet d’assessorament i gestió per a l’obtenció de tot tipus de llicències…

Llicència Activitat a Sitges

Des de fa molts anys, els tècnics de DIP Enginyeria, ha portat a terme un gran nombre de tràmits d’expedients…

Llicència Activitat Abrera

Per realitzar l’obertura i emprendre un nou negoci o activitat necessita dels serveis d’un tècnic qualificat. En DIP Enginyeria t’oferim…

Llicència Activitat Badalona

DIP Enginyeria és un despatx professional especialitzat en la tramitació de tot tipus de llicències d’obertura o d’activitat a Badalona….

Llicència Activitat Barberà del Vallès

Som una empresa dedicada a la tramitació de tot tipus de llicències d’obertura o d’activitat a Barberà del Vallès. Tenim…

Llicència Activitat Barcelona

Els tècnics de DIP Enginyeria, tenen una gran experiència en la tramitació de tot tipus d’expedients de llicències d’activitat i…

Llicència Activitat Caldes de Montbui

En activitats de nova instal lació o que introdueixin canvis substancials en les seves instal·lacions han de demanar una llicència…

Llicència Activitat Castellar del Vallès

L’obtenció de l’autorització o llicència o permís municipal necessària per a l’obertura de nous establiments (locals comercials, botigues o naus…

Llicència Activitat Castellbisbal

L’equip tècnic de DIP ENGINYERIA l’ajudarà a identificar quins tràmits són necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obertura o…

Llicència Activitat Castelldefels

Els tècnics de DIP Enginyeria, altament qualificats per la seva àmplia experiència, li podem oferir tot tipus de llicències d’activitat…

Llicència Activitat Cerdanyola

En qualsevol negoci per desenvolupar una activitat necessita un projecte de llicència d’activitat o de llicència d’obertura per a l’obtenció…

Llicència Activitat Cornellà de Llobregat

  DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en el tràmit de tot tipus de…

Llicència Activitat El Prat de Llobregat

Si tens pensat obrir un negoci al Prat de Llobregat, pots comptar amb els tècnics de DIP Enginyeria per tot…

Llicència Activitat Esplugues de Llobregat

Existeixen molts tipus de de llicència d’obertura o llicència d’activitat, que es regulen segons la Llei 20/2009, del 4 de…

Llicència Activitat Granollers

L’equip de ENGINYERS de DIP ENGINYERIA posseeix una àmplia experiència en el camp de llicències d’obertura o les llicències d’activitat…

Llicència Activitat Igualada

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència…

Llicència Activitat L’Hospitalet

Per poder emprendre una nova activitat o negoci, és aconsellable i en molts casos obligatori contractar els serveis tècnics d’un…

Llicència Activitat Lliça d´Amunt

En DIP ENGINYERIA, realitzem tot tipus de llicències d’obertura i d’activitat a Lliçà. Tenim una àmplia experiència en l’obertura de…

Llicència Activitat Manresa

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de projectes…

Llicència Activitat Martorell

Qualsevol empresa i comerç per desenvolupar la seva activitat necessita una sèrie de llicències i certificats emesos per un organisme…

Llicència Activitat Masnou

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència…

Llicència Activitat Molins de Rei

Per poder obrir el teu negoci a Molins de Rei, necessites una llicència d’activitat o d’obertura, en DIP ENGINYERIA tenim…

Llicència Activitat Mollet del Vallès

En DIP Enginyeria som tècnics enginyers especialistes ne dur a terme de principi a fi la tramitació de Llicència d’Obertura…

Llicència Activitat Montcada i Reixac

Per poder exercir una activitat a Montcada i Reixac, es necessita la llicència d’activitat o llicència d’obertura, ja que és…

Llicència activitat Pineda de Mar

Si vas a emprendre un nou negoci a la localitat de Pineda de Mar, l’Ajuntament et demanarà que facis els…

Llicència Activitat Premià de Mar

Per poder realitzar una nova activitat, necessita sol·licitar a l’Ajuntament una Llicència d’Obertura o d’Activitat prèvia a l’obertura del seu…

Llicència Activitat Sabadell

En DIP Enginyeria duem a terme la gestió de la seva llicència d’activitat i d’obertura a Sabadell, així com tots…

Llicència Activitat Sant Andreu de la Barca

Per realitzar l’obertura i emprendre un nou negoci o activitat necessita dels serveis d’un tècnic qualificat. En DIP Enginyeria t’oferim…

Llicència Activitat Sant Boi de Llobregat

Si vols emprendre una idea de negoci o ha d’iniciar una activitat, en DIP ENGINYERIA t’oferim tot el necessari per…

Llicència Activitat Sant Cugat del Vallès

Si tens pensat obrir un negoci, un restaurant, un bar, una botiga o qualsevol altre tipus d’activitat que comporti treballar…

Llicència Activitat Sant Feliu de Llobregat

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència…

Llicència Activitat Sant Joan Despí

Des de fa molts anys, els tècnics de DIP Enginyeria, han dut a terme un gran nombre de tràmits d’expedients…

Llicencia Activitat Sant Pere de Ribes

Per poder obrir un nou negoci a la localitat de Sant Pere de Ribes, l’Ajuntament d’aquesta localitat li demanarà una…

Llicència Activitat Santa Coloma de Gramenet

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència…

Llicència Activitat Santa Perpetua de la Mogoda

Si estàs pensant en obrir un nou negoci a Santa Perpètua de la Mogoda nosaltres Dip Enginyeria et podem ajudar…

Llicència Activitat Terrassa

Per poder realitzar una nova activitat, necessita una llicència d’obertura o d’Activitat. Prèvia a l’obertura del seu negoci, l’Ajuntament del…

Llicència Activitat Viladecans

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència…

Llicència Activitat Vilafranca del Penedès

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència…

Llicència Activitat Vilanova i la Geltrú

En DIP Enginyeria, podem donar-li un suport tècnic inicial, per tramitar correctament tot tipus de llicències d’activitat o obertura a…

Llicència Ambiental Annex II

L’obertura d’una activitat industrial, de comerç o de serveis, requereix la prèvia obtenció de la llicència municipal de l’Ajuntament del…

Llicència d’Activitat Sant Adrià de Besòs

Per poder obtenir una llicència d’activitat a l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs serà necessari realitzar una sèrie de tràmits…

Llicència d’Obres Majors

La Llicència d’Obres Majors són aquelles referides a obres de més entitat, com ara restauració, consolidació, rehabilitació d’edificis …, en…

Llicència d’Obres Menors

DIP Enginyeria ofereix un servei immillorable perquè puguis tramitar la teva llicència d’Obres Menors de manera ràpida i segura. Depenent…

Llicència de Activitat a Vic

DIP Enginyeria, es caracteritza per ser una empresa amb una àmplia experiència en la tramitació de tot tipus de llicència…

Llicencia d’activitats Sant Vicenç dels Horts

Per poder obrir un nou negoci a la localitat de Sant Vicenç dels Horts l’Ajuntament d’aquesta localitat et demanarà una…

Minieòlica

En DIP Enginyeria disposem de tècnics àmpliament qualificats en aquest sector per dur a terme projectes d’energies renovables i en…

Nau Industrial, Magatzem i Taller

Són moltes les empreses que avui dia necessiten una nau industrial per a l’obertura de la seva activitat. Atès que…

Nou Procediment Instrucció 1/2015

La instrucció 1/2015, de 12 de març ens ajuda a regularitzar aquelles instal·lacions que es troben en us i que,…

OFICINA, DESPATX, BUFET I AGÈNCIA

Si tens pensat obrir o reformar la teva oficina, despatx, bufet o agència en DIP Enginyeria et podem ajudar perquè…

Permís municipal Cornellà de Llobregat

DIP enginyeria t’ofereix els seus serveis per a tot tipus de tràmit de permís d’obra amb projecte per a l’obertura…

Permís Municipal Hospitalet de Llobregat

PERMÍS MUNICIPAL HOSPITALET DE LLOBREGAT Des del grup de tècnics que integra DIP enginyeria oferim una àmplia experiència en tot…

Permís Municipal Rubí

En DIP enginyeria tenim una àmplia experiència en tot tipus de tràmits per a projectes per a permisos d’obra per…

Permís Municipal Sabadell

En DIP enginyeria és un grup format per enginyers amb molta experiència en la tramitació de tot tipus de projectes…

Permís Municipal Sant Boi de Llobregat

Si vas a realitzar una obra per a la teva nova activitat en un local comercial, d’espectacles públics i activitats…

Permís Municipal Sant Cugat del Vallès

A DIP Enginyeria tenim una àmplia experiència en el tràmit, gestió i seguiment de tot tipus de projectes per a…

Permís Municipal Terrassa

En DIP enginyeria tenim una àmplia experiència en l’obtenció de tot tipus de permisos per a obres a Terrassa. Realitzem…

Permís Municipal Viladecans

Si tens la necessitat de realitzar una obra en el teu nou local comercial, d’espectacles públics i activitats recreatives, en…

Pla Autoprotecció (Decret 82/2010)

Amb l’entrada del Decret 82/2010, s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el…

Pla d’Emergència i Evacuació

Molta gent pensa que els Plans d’Emergències i Evacuació, són eines específiques per a les empreses químiques, petrolieres, que treballen…

Projecte Activitat Esparreguera

A DIP Enginyeria estem especialitzats en tramitació d’altes d’activitat en els diferents Ajuntaments de tota Catalunya, si estàs pensant a…

Recreatives i Espectacles Públics

  Tots aquells locals amb naturalesa de llicència activitat recreativa o llicències activitats d’espectacles públics es regeixen per la normativa…

REDACCIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT

En tota obra, les empreses constructores i instal·ladores requereixen l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, basant-se en l’Estudi de…

Solar Fotovolta

Una de les formes d’aprofitament de la radiació solar consisteix en, la seva transformació directa en energia elèctrica mitjançant panells…

Solar Tèrmica

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?