REDACCIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT

En tota obra, les empreses constructores i instal·ladores requereixen l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, basant-se en l’Estudi de Seguretat i Salut que s’inclou en el projecte d’obres.

Aquest Pla de Seguretat i Salut, ha de ser redactat per un tècnic de prevenció de riscos laborals, i a DIP enginyeria, tenim tècnics qualificats per poder desenvolupar aquest servei.

Un Pla de Seguretat i Salut en el Treball té per objecte l’anàlisi, estudi, desenvolupament de les previsions contingudes en l’estudi bàsic de Seguretat i Salut complementant i adaptant-les a les pròpies característiques de l’empresa i a sistema de construcció d’acord a les fases d’obra a realitzar.

La vigència del Pla de Seguretat i Salut s’inicia des de la data en què es produeixi l’aprovació expressa, si escau, pel Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball durant l’execució de l’obra.

La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal propi de i el dependent d’altres empreses subcontractades per a realitzar treballs a l’obra.

Per tenir el permís per part del Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball per a l’execució de l’obra, cal tramitar el Comunicat de l’obertura de centre de treball o la represa d’activitats en el cas d’obres de construcció.

Per a això posem a la vostra disposició, els nostres serveis per realitzar tant la redacció de el Pla de Seguretat i Salut, com la tramitació d’aquesta obertura de centre de treball, perquè no hagis de preocupar de cap tràmit.

Pots consultar serveis relacionats com:

Si necessites realitzar qualsevol tipus de Pla de Seguretat i Salut per a una obra i / o tramitació de l’obertura de centre de treball, pots posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon 935882532 o enviar-nos un missatge a través del nostre formulari de CONTACTE.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?