Pla d’Emergència i Evacuació

Molta gent pensa que els Plans d’Emergències i Evacuació, són eines específiques per a les empreses químiques, petrolieres, que treballen amb materials sensibles o, en resum, activitats amb risc elevat per la seva pròpia activitat. Això no és cert.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals s’estableixen a l’article 20 l’obligatorietat que les empreses analitzin i adoptin les mesures necessàries davant situacions d’emergència.

Un Pla d’Emergència i Evacuació és un conjunt de mesures destinades a fer front a situacions de risc, minimitzant els efectes que sobre les persones i estris es puguin derivar i, garantint l’evacuació segura dels seus ocupants, si fos necessària.

S’hauran analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament.

 

Licencia Actividad y Apertura - Plan Emergencia o Autoprotección Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

El contingut del Pla d’Emergència i Evacuació consta de:

1.Avaluació del risc: Identifica i valora les condicions de risc dels edificis en relació als mitjans que es disposa.

2.mitjans de protecció: Determina els mitjans materials i humans disponibles, es defineixen els equips, les seves funcions i altres dades d’interès per garantir la prevenció de riscos i el control inicial de les possibles emergències.

3.Pla d’emergència: Contemplarà les diferents hipòtesis d’emergències i els plans d’actuació per a cadascuna d’elles, i les condicions d’ús i manteniment de les instal·lacions.

4.Implantació: Consistent en l’exercici de divulgació general del Pla, la realització de la formació específica del personal, la realització de simulacres, així com la seva revisió per la seva actualització quan s’escaigui.

Per a la realització dels Plans d’Emergència i Evacuació, és un requisit indispensable disposar dels plànols de l’edifici. Si el client no disposa d’ells, podem facilitar el seu aixecament amb els nostres propis delineants.

També et poden interessar els següents serveis d’Enginyeria per a Llicència Activitat i Obertura:

 

Per a més informació, truca’ns o sol·liciti el seu pressupost sense compromís. També pot omplir el formulari de l’apartat de  CONTACTE i un tècnic es posarà en contacte amb vostè per atendre.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?