Estudi Acústic Sonomètric

Les obertures de negocis, comerços i noves activitats porten amb si la tramitació de la llicència d’Activitat i Obertura. Si el nou establiment pot comportar una contaminació acústica que generi sorolls o vibracions, han de presentar davant dels ajuntaments informes, estudis acústics o mesuraments acústics que assegurin que els nivells generats no excedeixen les establertes per les ordenances municipals i les lleis acústiques implicades.

Algunes ordenances municipals requereixen la necessitat d’elaborar mapes d’acústica que determinen l’abast de les emissions sonores sobre el medi d’establiments comercials, activitats recreatives i d’espectacles públics (bar, restaurant, cafeteria, etc) i instal·lacions a l’aire lliure (terrasses de bars i restaurants, pistes de karts, gimnasos exteriors, etc).

 

Licencia Actividad y Apertura Estudio Acustico Sonométrico Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Per això, segons la incidència ambiental de l’activitat i la seva classificació segons la Llei 20/2009 (Prevenció i Control Ambiental de les Activitats), el decret 112/2010 (Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives), i les ordenances municipals sobre soroll i vibracions de cada municipi, la tasca tècnica d’Estudi Acústic requerida pels organismes de control pot variar segons el següent:

  • Mesura Acústica o verificació d’aïllament acústic:

Els mesuraments acústics han de realitzar amb l’objectiu de verificar les condicions davant la Llicència d’Activitat i Obertura d’un establiment, o deficiències acústiques i d’aïllament detectades en activitats ja existents. D’aquesta manera es pot determinar si els nivells acústics emesos a l’exterior es troben per sota de les limitacions d’emissions que els ajuntaments estableixen per als diferents horaris diürn i nocturn. Aquest sol ser el cas d’establiments d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de Restauració (restaurant – bar, restaurant o bar) i els establiments musicals (bar musical).

En el cas d’instal lacions industrials, les estudis acústics són necessaris per garantir la salut dels treballadors i unes condicions òptimes de treball, sent moltes vegades una documentació imprescindible en els estudis de seguretat i salut laboral.

  • Estudi Acústic

En altres ocasions, els organismes municipals de control i verificació de les activitats i instal·lacions exigeixen Estudis Acústics teòrics que s’han d’incloure en el projecte tècnic presentat per a la concessió del Permís d’obertura o llicència d’activitat. Aquest és el cas d’aquells comerços o establiments amb una contaminació ambiental acústica i incidència de nivell baixa.

Com en tots els serveis que t’oferim, et mantindrem informat del desenvolupament del mateix i les possibles incidències que es presentin, respectant les dates de lliurament acordades davant els nostres clients.

També et poden interessar els següents serveis d’Enginyeria per a Llicència Activitat i Obertura:

 

Per a més informació, truca’ns o sol·liciti el seu pressupost sense compromís omplint el formulari de CONTACTE

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?