Activitat Innòcua Declaració Responsable

Per poder iniciar l’obertura d’un nou negoci o activitat cal fer els tràmits corresponents davant l’Ajuntament del seu municipi o ciutat. DIP Enginyeria posseeix personal i tècnics competents capaços de dur a terme aquest tipus de tramitació de permisos oficials. La nostra experiència en aquest tipus de servei li ofereix la manera més econòmica, ràpida i segura de donar començament a la seva nova activitat.

Dins de la classificació de les activitats que fixa la Llei 20/2009, hi ha activitats que, donada la baixa incidència ambiental que produeixen, no es troben classificades dins de la mateixa.

Existeixen una gran varietat d’activitats que, donada la poca incidència ambiental que produeixen, no es troben classificades dins de les tipologies que fixa la Llei 20/2009. És per això que aquest buit en la classificació ha donat lloc a la creació de la nova Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Gràcies a aquesta nova Llei 16/2015 s’intentés aconseguir el dret de la ciutadania, les empreses i els professionals d’accedir a l’exercici de l’activitat econòmica d’una manera àgil i eficient, suprimint o reduint els tràmits administratius de les empreses i els professionals en Catalunya.

La Llei 16/2015 ofereix la nova classificació per a les activitats innòcues o de baix risc:

  • Declaració de Responsable, Annex I: (Activitats econòmiques Innòcues)

Activitat que, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni dels béns.

Activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.

En aquest article, es tracta de les Activitats Innòcues d’Annex I o de Declaració de Responsable.

El tipus de tràmit objecte d’aquest article és el d’Annex II, de règim de Comunicació Prèvia. Per aquesta, el titular o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de la Administració pública competent l’inici d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir el seu compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

 

Licencia Actividad y Apertura - Actividad Inocua Declaración Responsable Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Alguns dels establiments o Activitats Innòcues en locals comercials que podem trobar en aquest tipus de categories de Llicència d’Activitat o Llicència d’Obertura com a Declaració de Responsable són els que s’esmenten continuació:

  • Llicència d’activitat i d’obertura de locals comercials d’alimentació (fruiteria-verduleria, peixateria, carnisseria, polivalents, supermercat, …) de superfície inferior a 120 m².
  • Llicències d’activitat i d’obertura d’oficina, despatx professional, agència de viatge, banc i similars amb superfície inferior a 500 m².
  •  Llicències d’activitat i d’obertura de magatzem inferior a 500 m² no situades sota edifici d’habitatges.
  • Llicències d’activitat i d’obertura de locals comercials no alimentaris (sabateria, botiga de roba, perfumeria, parafarmàcia, immobiliària, papereria, …) de superfície inferior a 120 m².

Si t’ha interessat aquest article, et convidem a visitar els següents serveis d’enginyeria relacionats:

Per poder conèixer que tràmit has de seguir al municipi on realitzaràs l’obertura de la teva nova activitat, segueix el link següent:

 

No obstant això, també ens pots trucar al 93.588.25.32 o mitjançant el formulari de CONTACTE . Demana el teu pressupost sense cap compromís.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?