Activitat Innòcua Comunicació Municipal

Vols emprendre una nova activitat comercial? Si aquest és el teu cas, possiblement necessitis la contractació d’una enginyeria que posseeixi tècnics competents per poder realitzar la tramitació administrativa en el seu Ajuntament. Des DIP Enginyeria oferim la nostra àmplia experiència per poder resoldre aquests requeriments administratius previs a l’obertura de la seva activitat de la manera més econòmica, ràpida i segura.

Existeixen una gran varietat d’activitats que, donada la poca incidència ambiental que produeixen, no es troben classificades dins de les tipologies que fixa la Llei 20/2009 i que per tant es consideren com Activitat Innòcua o de baix risc. Per tant aquestes activitats de Llicència d’Activitat o Llicència d’Obertura no es consideren classificades com Autoritzacions Ambientals (Annex I), ni com a Llicències Ambientals (Annex II), ni com a Comunicacions Ambientals Prèvies (Annex III).

 

Proyecto Comunicacion Previa Bar degustacion en Viladecans Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Per a aquest tipus d’Activitat Innòcua o de baix risc s’ha creat la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica . En concret, les actuacions normatives establertes per aquesta llei pretenen aconseguir una reducció important de les càrregues administratives sota el principi de la mínima intervenció i simplificació possible, així com una reducció dels terminis de tramitació.

La Llei 16/2015 integra dues noves classificacions:

  • Annex II: Règim de Comunicació Prèvia (activitats econòmiques de baix risc)
    Activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.

El tipus de tràmit objecte d’aquest article és el d’Annex II, de règim de Comunicació Prèvia. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent, signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

Alguns dels establiments o activitats en locals comercials que podem trobar en aquest tipus de categories de Llicència d’Activitat o Llicència d’Obertura com Règim de Comunicació Prèvia, són els que s’esmenten continuació:

  • Llicència d’activitat i d’obertura de locals comercials d’alimentació (frutería- botiga de verdures, peixateria, carnisseria, polivalents, supermercat, …) de superfície superior a 120 m² i inferior a 750 m2.
  • Llicències d’activitat i d’obertura d’oficina, despatx professional, agència de viatge, banc i similars amb superfície superior a 500 m².
  • Llicències d’activitat i d’obertura de magatzem inferior a 750 m2 en planta baixa d’edifici d’habitatges o superior a 750 m².
  • Llicències d’activitat i d’obertura de locals comercials no alimentaris (sabateria, botiga de roba, perfumeria, parafarmàcia, immobiliària, papereria, …) de superfície superior a 120 m² i inferior a 750 m2.

També et poden interessar els següents serveis d’enginyeria:

Per poder conèixer que tramiti has de seguir al municipi on vols realitzar l’obertura de la teva nova activitat, segueix el link següent:

 

Truca’ns al 93.588.25.32 o mitjançant el CONTACTE i demana el teu pressupost sense cap compromís.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?