Instal·lació Tèrmica

Les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació i preparació d’aigua calenta sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, són instal·lacions que segons Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), cal tramitar la documentació necessària per obtenir la legalització de la instal·lació tèrmica.

 

Legalización Instalación Térmica Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Des del punt de vista de la tramitació administrativa de la instal·lació podem tenir diversos supòsits, que podem englobar en tres grups:

  • No serà preceptiva la presentació de cap documentació, i per tant no serà necessària l’autorització administrativa en els següents casos:La potència tèrmica nominal total de la instal·lació és inferior a 5 kw.
    • Que es tracti d’una instal·lació de producció d’ACS mitjançant termos o escalfadors la potència tèrmica total sigui inferior a 70 kw, amb sistema solar compost per un únic element prefabricat.
    • En cas que la potència tèrmica aquest compresa entre els 5 i els 70 kw, la instal · lació ha de ser dissenyada, calculada, executada i provada per un Instal·lador Autoritzat, que serà el responsable de l’elaboració d’una memòria tècnica per a la seva autorització administrativa, que es realitzarà d’acord amb el procediment indicat per la Comunitat Autònoma, i es tramitarà un cop finalitzat el muntatge de la instal · lació.
    • Per a les instal·lacions de potència tèrmica major de 70 kW, es requereix l’elaboració d’un projecte de legalització instal·lació tèrmica previ realitzat i visat per un enginyer col·legiat. En DIP tenim una àmplia experiència en aquest tipus de legalitzacions i li podem oferir aquest servei en el mínim temps i millor preu possible.

Quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor, fred, o dels dos tipus, la potència tècnica de disseny requerida, s’obtindrà com la suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris, per cobrir el servei, sense considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

Si encara no has fet la instal·lació i et trobes en fase de projecte, podem oferir serveis relacionats com:

Si el generador de la instal·lació tèrmica és a través d’energies renovables, també et poden interessar serveis relacionats com:

D’altra banda, hi ha legalitzacions d’instal· lacions tèrmiques relacionades com:

 

Si no coneix la potència tèrmica de la instal·lació, pot consultar-nos i l’ajudarem en tot el necessari.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?