Instal·lació Plaques Solars Tèrmiques

En DIP Enginyeria, comptem amb una àmplia experiència en la Legalització d’Instal·lacions de Plaques Solars Tèrmiques.

Les instal·lacions solars destinades a suport a sistemes de calefacció, climatització o preparació d’aigua calenta sanitària són instal·lacions tèrmiques, s’han de legalitzar d’acord amb el que indica el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE 2007 – Normativa d’aplicació).

La Legalització d’Instal·lacions de Plaques Solars Tèrmiques, s’inclou en el projecte de legalització d’instal·lacions tèrmiques. Per a aquelles instal·lacions tèrmiques en què el generador de calor disposi d’una potència superior a 70 kW, precisen d’un projecte elaborat per un tècnic qualificat.

Si accedeixes a l’apartat de Legalització Instal·lació Tèrmica podràs consultar aquelles instal·lacions que han de presentar un projecte redactat i visat per un enginyer col·legiat.

 

Legalización Instalación Solar Térmica Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

El nostre servei tècnic per realitzar aquesta legalització inclou:

  1. Projecte de Legalització de la Instal·lació de les Plaques Solars Tèrmiques. Elaboració de memòria justificativa del compliment de normativa així com els plànols necessaris per a la legalització de la instal·lació, redactat per una persona tècnica competent i visat pel respectiu col·legi professional.
  2. Visita tècnica inicial, per comprovar la instal·lació executada, així com la realització del certificat final de la instal·lació.

Tota aquesta documentació es lliurarà (en paper, format digital, etc.) En funció de les necessitats del client.

Si encara no has fet la instal lació, i precises d’un projecte previ per demanar oferta als industrials i assegurar-te que la instal·lació que has de fer compleixi el que prescriu en el RITE 2007, poden interessar serveis relacionats com:

 

Igualment, si tens algun dubte pots consultar-nos sense compromís al teléfon 93 588 25 32 o per mitj del forumulari de CONTACTE i t’ajudarem en tot el necessari per saber quins passos has de seguir per legalitzar la instal·lació de Plaques Solars Tèrmiques.