Instal·lació Petrolífera i Gasos Combustibles

Despatx Enginyeria Projectes (DIP Enginyeria) disposa d’un Departament Tècnic que elabora els Projectes i Documentacions Tècniques necessàries per a la Legalització de les Instal·lacions realitzades davant la Delegació d’Indústria de la comunitat autònoma corresponent, per les següents instal·lacions Petrolíferes i Gasos Combustibles:

 • Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització.
 • Els centres d’emmagatzematge i distribució d’envasos de gasos liquats del petroli (GLP), excepte els de 4 ª i 5 ª categoria.

Les instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos en els següents casos:

 • Instal·lacions d’emmagatzematge que alimenten les instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització.
 • Instal·lacions d’emmagatzematge que disposin de vaporitzador, equip de transvasament o boca de càrrega a distància, enterrada o que no discorri per terrenys de la mateixa propietat.
 • Instal·lacions d’estacions d’emmagatzematge situades en llocs de lliure accés al públic.
 • Instal·lacions amb capacitat d’emmagatzematge superior a 13 m2
 1. Plantes satèl·lit de gas natural liquat (GNL).
 2. Estacions de servei per a vehicles a gas.

Instal·lacions receptores de combustibles gasosos quan siguin:

 • Instal·lacions individuals, quan el seu Potència útil és> 70 kW.
 • Instal·lacions comuns, quan el seu Potència útil és> 2000 kW.
 • Les comeses interiors, quan el seu Potència útil> 2000 kW.
 • Les instal·lacions subministrades des de xarxes que treballin a una pressió d’operació superior a 5 bar., Per a qualsevol tipus d’ús i independent de la seva potència.
 • Les instal·lacions que utilitzin noves tècniques o materials, o bé que per les seves especials característiques no puguin complir algun dels requisits que estableix la normativa que els sigui aplicable, sempre que no suposin una disminució de la seguretat de les mateixes.
 • Les ampliacions de les instal·lacions indicades anteriorment, quan la instal·lació resultant superi en un 30% la potència de disseny de la inicialment projectada, o quan, a causa de l’ampliació, es donen els supòsits abans assenyalats.

 

Legalización Instalación Petrolífera y Gases Combustibles Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Si encara no has executat les obres i necessites d’un projecte executiu d’instal·lacions, perquè els industrials puguin valorar el cost real d’aquestes instal·lacions, també et poden interessar serveis com:

 

Si tens qualsevol dubte, pots posar-se en contacte amb nosaltres i t’ajudarem en tot el que necessitis.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?