Instal·lació Elèctrica Quiròfans i Sales d’Intervenció

Segons marca el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió totes aquelles instal·lacions elèctriques de quiròfans i sales d’intervenció, qualsevol que sigui la seva potència, precisen d’un projecte elèctric d’enginyeria elaborat i visat per un enginyer col·legiat, per poder tramitar la legalització elèctrica davant el departament de Indústria.

DIP ofereix als seus clients una efectiva tramitació de tota la documentació administrativa (projecte, certificats, butlletins, etc.) Davant el departament d’Indústria per poder disposar de la legalització de la instal·lació elèctrica del teu quiròfan o sala d’Intervenció en el mínim temps ja al millor preu possible.

Tots els nostres projectes de legalització instal·lació elèctrica de quiròfans i sales d’intervenció compleixen el que estableix l’apartat 3 de l’REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i que contenen tots els punts necessaris per definir la instal·lació elèctrica i així poder tramitar la legalització de la instal·lació elèctrica.

 

Legalización Instalación Eléctrica Quirófanos y Salas de Intervención Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Cal destacar que les instal·lacions elèctriques en quiròfans i sales d’intervenció, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, ITC-BT-05, apartat 4.2, estan sotmeses a inspeccions periòdiques.

Si encara no has fet l’obra i precises d’un projecte executiu per demanar pressupost als industrials segons les necessitats reals del quiròfan o sala d’intervenció també et poden interessar serveis com:

Quant a legalització d’instal·lacions elèctriques també et poden interessar serveis relacionats com:

 

Si tens qualsevol dubte, pots trucar-nos al 93 588 25 32 o contactar amb nosaltres mitjançant el formulari de CONTACTEi t’ajudarem en tot allò que necessitis.