Instal·lació Elèctrica Provisional d’Obra

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i molt especialment en l’apartat ITC-BT-33, totes aquelles instal·lacions elèctriques provisionals amb una potència instal·lada major a 50 kW, precisen d’un projecte elèctric d’enginyeria per poder tramitar la legalització la instal·lació elèctrica de el teu provisional d’obra davant el Departament d’Indústria.

Les prescripcions particulars d’aquesta instrucció s’apliquen a les instal·lacions temporals destinades a:

  • construcció de nous edificis
  • treballs de reparació, modificació, extensió o demolició d’edificis existents.
  • treballs públics
  • treballs d’excavació, i
  • treballs similars.

Les parts d’edificis que pateixin transformacions com ara ampliacions, reparacions importants o demolicions seran considerades com a obres durant el temps que durin els treballs corresponents, en la mesura que aquests treballs necessiten la realització d’una instal·lació elèctrica temporal.

En els locals de serveis de les obres (oficines, vestidors, sales de reunió, restaurants, dormitoris, locals sanitaris, etc.) Són aplicables les prescripcions tècniques recollides a la ITC-BT-24.

A les instal·lacions d’obres, les instal·lacions fixes estan limitades al conjunt que comprèn el quadre general de comandament i els dispositius de protecció principals.

DIP posseeix tècnics altament qualificats per poder fer efectiva la tramitació administrativa davant els organismes oficials corresponents (Indústria). Amb el nostre servei estalviaràs temps i diners en tramitar la legalització de la instal·lació elèctrica del teu provisional d’obra.

Ens assegurem que en tot moment el seu projecte de legalització instal·lació elèctrica de la teva provisional d’obra compleixi amb la normativa vigent (apartat 3 de l’REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió) .

Tramitem davant Indústria nostre projecte elèctric de la teva provisional d’obra juntament amb la butlleta l’instal·lador autoritzat que hagi realitzat la instal·lació perquè no hagis de preocupar per obtenir sense problemes la legalització de la instal·lació elèctrica.

 

Legalización Instalación Eléctrica Provisional Obra Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

També et poden interessar serveis relacionats com:

 

Qualsevol dubte que tinguis te’l resoldrem. Truca’ns al 93 588 25 32 o mitjançant el nostre forumulari CONTACTE i un dels nostres tècnics t’assessorarà en tot allò que necessitis.