Instal·lació Elèctrica Piscines i Fonts

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-31, totes aquelles instal·lacions elèctriques de piscines, pediluvis i fonts ornamentals amb una potència instal·lada superior a 5 kW, precisen d’un projecte d’enginyeria per poder tramitar la legalització la instal·lació elèctrica al departament d’indústria.

DIP posseeix tècnics altament qualificats per poder fer efectiva la tramitació administrativa davant els organismes oficials corresponents (Indústria). Amb el nostre servei estalviaràs temps i diners en tramitar amb nosaltres la legalització la instal·lació elèctrica de les teves piscines.

Ens assegurem que en tot moment, el teu projecte de legalització instal·lació elèctrica de les teves piscines compleixin amb la normativa vigent (apartat 3 de l’REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió).

Cal destacar que les instal·lacions elèctriques en piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, ITC-BT-05, apartat 4.2, estan sotmeses a inspeccions periòdiques.

 

Legalización Instalación Eléctrica Piscina Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Si la teva idea encara no es troba en fase d’execució, t’oferim la possibilitat de realitzar el projecte executiu per realitzar les obres segons normativa. Per a això et poden interessar serveis com:

Si tens la idea de la utilització d’energies renovables a la teva promoció també et poden interessar serveis relacionats com:

Si per les necessitats de la teva obra, també precises de la legalització d’altres instal·lacions, poden interessar també:

 

Per a qualsevol altra consulta, no dubtis en trucar-nos o bé omplir el formulari en CONTACTE, i en la major brevetat possible, ens posarem en contacte amb tu per solucionar qualsevol dubte que tinguis.