Instal·lació Elèctrica Local

Per poder realitzar la legalització de la instal·lació elèctrica del seu local és necessària la realització d’un projecte elèctric d’enginyeria en els següents casos:

Segons el que estableix el REBT ITC-BT-28, seran locals de pública concurrència:

Locals d’espectacles i activitats recreatives:

  • Qualsevol que sigui la seva capacitat d’ocupació, com per exemple: cinemes, teatres, auditoris, estadis, pavellons esportius, places de toros, hipòdroms, parcs d’atraccions i fires fixes, sales de festa, discoteques, sales de jocs d’atzar.

Locals de reunió, treball i usos sanitaris:

Qualsevol que sigui la seva ocupació i per tant els següents: Temples, Museus, Sales de conferències i congressos, hotels, casinos, hostals, bars, cafeteries, restaurants o similars, zones comunes en agrupacions d’establiments comercials, aeroports, estacions de viatgers, estacionaments tancats i coberts per més de 5 vehicles, hospitals, ambulatoris i sanatoris, asils i llars d’infants.

  • Si l’ocupació prevista és de més de 50 persones: biblioteques, centres d’ensenyament, consultoris mèdics, establiments comercials, oficines amb presència de públic, residències d’estudiants, gimnasos, sales d’exposicions, centres culturals, clubs socials i esportius.
  • Local Comercial Potència> 100 kW.

Es tracta d’aquells no contemplats en el punt anterior.

Gràcies a l’experiència dels tècnics de DIP, oferim als nostres clients una segura tramitació de tot el procés administratiu davant el departament d’Indústria. D’aquesta manera podràs aconseguir la legalització de la instal·lació elèctrica en la major brevetat ia costos mínims.

 

Legalización Instalación Eléctrica Local Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Com en tots els projectes elèctrics inclosos en Legalització Instal·lació Elèctrica que DIP elabora, les Legalitzacions d’Instal·lacions Elèctriques en Locals compleixen el que estableix l’apartat 3 de l’REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost (Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió) al que es descriu tot el necessari per a la legalització d’una instal·lació elèctrica.

També destacar, que les instal·lacions elèctriques dels locals de pública concurrència, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, ITC-BT-05, apartat 4.2, estan sotmeses a inspeccions periòdiques.

Si tens precises d’una enginyeria per a la tramitació dels diferents permisos municipals, podem oferir serveis relacionats com:

Si encara et trobes en la fase inicial, podem realitzar projectes executius que et assegurin que a l’hora de tramitar els permisos i legalitzacions, no tinguis cap problema. A continuació es mostren serveis que poden interessar com:

 

Quant a legalitzacions és probable que puguis necessitar de la legalització d’instal·lacions com:

 

Per a qualsevol consulta, no dubtis en trucar-nos al 93 588 25 32. T’ajudarem en tot el que necessitis.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?