Instal·lació Elèctrica Local Mullat

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i molt especialment en l’apartat ITC-BT-30, tots aquells locals mullats amb una potència elèctrica instal·lada major a 10 kW, precisen d’un projecte elèctric d’enginyeria per poder tramitar la legalització de la instal·lació elèctrica del local mullat davant el departament d’Indústria.

Segons defineix el Reglament, els locals o emplaçaments humits són aquells les condicions ambientals es manifesten momentània o permanentment sota la forma de condensació al sostre i parets, taques salines o floridura, tot i que no apareguin gotes ni el sostre o parets, i que estiguin impregnats d’aigua.

DIP posseeix tècnics altament qualificats per poder fer efectiva la tramitació administrativa davant els organismes oficials corresponents (Indústria). Amb el nostre servei estalviaràs temps i diners en tramitar la legalització de la instal·lació elèctrica de local mullat.

Ens assegurem que en tot moment el teu projecte de legalització instal·lació elèctrica de locals mullats compleixi la normativa vigent (apartat 3 de l’REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió).

Cal destacar que les instal·lacions elèctriques en locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, ITC-BT-05, apartat 4.2, estan sotmeses a inspeccions periòdiques.

 

Legalizacion Instalacion Electrica Local Mojado Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Si encara et trobes en fase d’execució, pot interessar la realització d’un projecte executiu previ per assegurar que la instal·lació s’executarà amb les condicions necessàries per a la seva posterior legalització:

Si tens pensat utilitzar energies alternatives per al funcionament de la instal·lació, també poden interessar serveis relacionats com:

 

Per a qualsevol consulta, no dubtis en trucar-nos o bé omplir el formulari de CONTACTE. Un dels nostres tècnics t’assessorarà per solucionar qualsevol dubte que tinguis.