Instal·lació Elèctrica Enllumenat Exterior

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-09, a la instal·lació d’enllumenat exterior, destinades a il·luminar zones de domini públic o privat, tals com autopistes, carreteres, carrers, places, parcs, jardins, passos elevats o subterranis per a vehicles o persones, camins, etc., amb una potència superior a 5 kW, precisen d’un projecte elèctric d’enginyeria per poder tramitar la legalització de la instal·lació elèctrica.

DIP Enginyeria posa a la teva disposició la manera més senzilla i econòmica per poder fer efectiva la tramitació de la legalització de la instal·lació elèctrica del teu enllumenat exterior davant el departament d’Indústria. Nosaltres ens ocupem de la realització del projecte i la coordinació amb l’instal·lador per tramitar l’expedient, sense que t’hagis de preocupar de res.

Cal destacar que les instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, ITC-BT-05, apartat 4.2, estan sotmeses a inspeccions periòdiques.

 

Legalizacion Instalacion Eléctrica Alumbrado Exterior Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Si encara no has fet les obres i precises d’un projecte executiu també et poden interessar serveis relacionats com:

Si l’enllumenat exterior, pertany tot edifici comercial o d’habitatges també poden interessar serveis

 

Demana ara el teu pressupost sense compromís. Truca’ns i t’assessorarem en tot el que necessitis.