Instal·lació Elèctrica Edifici Habitatges

Qualsevol edifici d’habitatges amb una potència elèctrica contractada superior a 100 kW, necessita un projecte redactat i visat per un enginyer col·legiat, per poder realitzar la tramitació a Indústria de la legalització d’Instal·lació Elèctrica.

La potència total a contractar es pot obtenir mitjançant la suma de les potències dels habitatges, locals, aparcament i serveis comuns. Si té algun dubte a l’hora de saber que potencia té l’edifici pot consultar sense compromís.

És freqüent que molts dels edificis d’habitatges, disposin d’un aparcament. Si aquest disposa de ventilació forçada o disposa de més de 5 places d’aparcament també ha de presentar un projecte independent per a la Legalització de la Instal·lació Elèctrica de l’Aparcament.

DIP posa a la teva disposició la manera més senzilla i econòmica per poder fer efectiva la tramitació de la seva Legalització d’Instal·lació Elèctrica davant el Departament d’Indústries. Nosaltres ens ocupem de tramitar el projecte en col·laboració amb l’instal · lador que faci l’obra.

També li assegurem i certifiquem, que els projectes de Legalització Instal·lació Elèctrica compleixen el que estableix l’apartat 3 de l’REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en el qual es troben tots els punts necessaris per a especificar la instal·lació elèctrica i així poder legalitzar-la.

Cal destacar que les instal·lacions elèctriques comunes d’edificis d’habitatges de potència elèctrica total instal·lada superior a 100 kW, d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost, ITC-BT-05, apartat 4.2, estan sotmeses a inspeccions periòdiques.

 

Legalización Instalación Eléctrica Edificio Viviendas Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Si has de tramitar la legalització de la instal·lació d’algun altre tipus d’instal lació, també et pot interessar:

Si encara no has executat les obres i necessites d’un projecte executiu d’instal lacions, perquè els industrials puguin valorar el cost real d’aquestes instal·lacions, també et poden interessar serveis com:

Oferim també la possibilitat de realitzar el projecte d’obra civil, pel que poden interessar també serveis com:

 

Truca’ns sense compromís al 93 588 25 32. Si tens qualsevol consulta, un dels nostres tècnics t’atendrà per solucionar tots els teus dubtes.