Instal·lació Elèctrica d’Habitatge Unifamiliar

Si necessites contractar més de 50 kW al teu habitatge unifamiliar, has de disposar d’un projecte elèctric d’enginyeria redactat i visat per un enginyer col legiat. Amb aquest projecte i el butlletí de l’instal·lador que hagi realitzat l’obra, nosaltres ens encarreguem de tramitar tota la documentació perquè puguis disposar de la legalització de la instal·lació elèctrica del teu habitatge unifamiliar, en el menor temps possible ia un preu molt ajustat.

És freqüent que aquest tipus d’habitatge disposi d’un sistema de suport per si en algun moment falla el subministrament principal. Si es tracta d’un grup electrogen o un sistema de plaques fotovoltaiques, ha de saber que si aquest alimenta més de 10 kW de potència, s’ha de presentar un projecte per a la Legalització de la Instal·lació Elèctrica de Grup Electrogen o de Plaques Fotovoltaiques.

DIP Enginyeria ofereix als seus clients una efectiva tramitació de tota la documentació administrativa davant el departament d’Indústria per poder disposar de la legalització de la seva instal·lació elèctrica de l’habitatge unifamiliar.

Tots els nostres projectes de Legalització Instal·lació Elèctrica compleixen el que estableix l’apartat 3 de l’REAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i contenen tots els punts necessaris per definir la instal·lació elèctrica i així poder legalitzar-la.

 

Legalització Instal·lació Elèctrica Habitatge Unifamiliar Despacho Ingeniería Proyectos DIP

 

Si has de tramitar la legalització de la instal·lació d’alguna altra tipologia, també et pot interessar:

Si encara no has executat les obres i necessites d’un projecte executiu d’instal· lacions, perquè els industrials puguin valorar el cost real d’aquestes instal·lacions, també et poden interessar serveis com:

Oferim també la possibilitat de realitzar el projecte d’obra civil, pel que poden interessar també serveis com:

 

Pots posar-te en contacte amb nosaltres sense cap compromís i demanar el teu pressupost per telèfon 93 588 25 32 o omplert el formulari de CONTACTE.