Projecte Legalització

Instal·lació Elèctrica

DIP posseeix tècnics altament qualificats per poder fer efectiva la tramitació administrativa, en col·laboració amb l’instal·lador que faci l’obra, davant…

Instal·lació Gas

En Despatx Enginyeria Projectes (DIP Enginyeria) vam realitzar el disseny i la Legalització de la teva Instal·lació de Gas Natural…

Instal·lació Tèrmica

Les instal·lacions de calefacció, refrigeració, ventilació i preparació d’aigua calenta sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i…

Instal·lació Elèctrica Local

Per poder realitzar la legalització de la instal·lació elèctrica del seu local és necessària la realització d’un projecte elèctric d’enginyeria…

Instal·lació Elèctrica Nau Industrial

Ets propietari d’una nau industrial de més de 20 kW de potència elèctrica? Si és així, necessitaràs un projecte elèctric…

Instal·lació Elèctrica Grup Electrògen

Tots aquells grups electrògens de caràcter fix o temporal que alimentin a una instal·lació o siguin capaços de generar una…

Instal·lació Elèctrica Oficines

Les oficines o conjunt d’oficines (viver d’empreses) que posseeixin una mateixa connexió amb una potència elèctrica instal·lada major a 100…

Instal·lació Elèctrica d’Habitatge Unifamiliar

Si necessites contractar més de 50 kW al teu habitatge unifamiliar, has de disposar d’un projecte elèctric d’enginyeria redactat i…

Instal·lació Elèctrica Edifici Habitatges

Qualsevol edifici d’habitatges amb una potència elèctrica contractada superior a 100 kW, necessita un projecte redactat i visat per un…

Instal·lació Elèctrica Provisional d’Obra

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i molt especialment en l’apartat ITC-BT-33, totes aquelles instal·lacions elèctriques provisionals…

Instal·lació Elèctrica Enllumenat Exterior

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-09, a la instal·lació d’enllumenat exterior, destinades a il·luminar…

Instal·lació Elèctrica Plaques Fotovoltàiques

Totes aquelles instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques amb una potència elèctrica instal·lada superior a 10 kW obliguen a l’elaboració d’un…

Instal·lació Elèctrica Aparcament

És necessària la realització d’un projecte elèctric d’enginyeria per a la tramitar la legalització d’instal·lació elèctrica d’un aparcament en els…

Instal·lació Elèctrica Piscines i Fonts

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-31, totes aquelles instal·lacions elèctriques de piscines, pediluvis i…

Instal·lació ACS i Calefacció

Els tècnics de DIP Enginyeria, disposen d’un equip tècnic altament qualificat perquè puguis tramitar la legalització de la instal·lació d’ACS…

Instal·lació Elèctrica Local Mullat

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i molt especialment en l’apartat ITC-BT-30, tots aquells locals mullats amb…

Instal·lació Aire Comprimit

Segons marca el Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les…

Instal·lació Plaques Solars Tèrmiques

En DIP Enginyeria, comptem amb una àmplia experiència en la Legalització d’Instal·lacions de Plaques Solars Tèrmiques. Les instal·lacions solars destinades…

Instal·lació Petrolífera i Gasos Combustibles

Despatx Enginyeria Projectes (DIP Enginyeria) disposa d’un Departament Tècnic que elabora els Projectes i Documentacions Tècniques necessàries per a la…

Instal·lació Telecomunicacions

La legislació actual obliga que els serveis de telecomunicacions accedeixin a través d’una infraestructura definida en un projecte tècnic d’Infraestructures…

Instal·lació Aire Acondicionat i Climatització

En DIP Enginyeria disposem d’un equip tècnic capaç de tramitar el projecte de la legalització de la Instal·lació d’Aire Condicionat…

Instal·lació Elèctrica Quiròfans i Sales d’Intervenció

Segons marca el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió totes aquelles instal·lacions elèctriques de quiròfans i sales d’intervenció, qualsevol que sigui…

Instal·lació Elèctrica Risc Incendis Explosió

Segons marca el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en l’apartat ITC-BT-29, totes aquelles instal ·acions en emplaçaments en què…

Instal·lació Biomassa

Les calderes de biomassa, són calderes amb cremadors de fusta que utilitzen els pellets per a la seva combustió, per…

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?