Pla Autoprotecció (Decret 82/2010)

Amb l’entrada del Decret 82/2010, s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Les persones, empreses, organismes que poden generar situacions de risc i els centres que poden resultar afectats, estan obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i mantenir mitjans per afrontar les emergències.

Els plans d’autoprotecció (PAU) preveuen per a determinats centres, empreses i instal lacions, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.

Cal considerar que els Pla d’Autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent i ha d’estar subscrit igualment per la persona titular de l’activitat, si és una persona física, o per la persona que la representi, si és una persona jurídica, segons l’article 5.b del Decret 82/2010.

 

Plan de Autoprotección (Decreto 82/2010) Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

DIP Enginyeria posseeix en plantilla un tècnic competent en Plans d’Autoprotecció de tots aquells centres afectats per la Protecció Civil Local. És per això que incloem com a serveis:

 • Elaborar el PAU de l’activitat (el Pla d’Autoprotecció ha de complir determinats requisits).
 • Presentar el PAU a l’òrgan competent.
 • Incorporar al PAU les modificacions pertinents i assegurar les actualitzacions.
 • Remetre al registre les dades (HERMES).
 • Implantar el PAU: formació i simulacres (mínim 1 anual).

El catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local inclosos en el Decret 82/2010 són, entre altres, els següents:

a) Activitats amb reglamentació sectorial específica per a Pla d’Autoprotecció:

 • Teatre, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una ocupació entre 2000> persones> 500.
 • Discoteques, sales de festa i altres establiments oberts al públic amb una ocupació entre 2000> persones> 500.
 • Les activitats d’espectacles públics, activitats recreatives i activitats esportives, a l’aire lliure, en espais tancats amb una capacitat o aforament entre 5000> persones ≥ 500.
 • Establiments d’ús sanitari en què es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització i / o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat inferior a 200 llits, i qualsevol altre establiment d’ús sanitari amb ocupació entre 2000 ≥ persones> 100.
 • Centres comercials amb una ocupació entre 2000> persones> 1000.
 • Edificacions i instal lacions aïllades situades en terrenys forestals (excepte les destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que estan vinculats).

b) Activitats sense reglamentació sectorial específica per a Pla d’Autoprotecció:

 • Complexos o activitats industrials i d’emmagatzematge amb una ocupació entre 2000> persones> 1000.
 • Establiments d’ús educatiu amb una ocupació entre 2000> persones> 500 i les llars d’infants i les ludoteques.
 • Residències de persones grans o de persones amb mobilitat reduïda que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que afecti a menys de 100 persones.
 • Qualsevol establiment d’ús residencial públic amb una ocupació entre 2000> persones> 500, exceptuant aquells destinats a persones grans, amb discapacitat física o psíquica, o aquells en què hi hagi ocupants que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans.
 • Tots aquells edificis que acullin activitats comercials, administratives, de prestació de serveis o de qualsevol altre tipus, sempre que tinguin una ocupació entre 2000> persones> 500 i que l’altura d’evacuació inferior a 28 metres.

A continuació es pot observar els documents que integra un Pla d’Autoprotecció:

 • Document 1: Identificació de la instal · lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc
 • Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció.
 • Document 3: Manual d’actuació.
 • Document 4: Implantació, manteniment i actualització.
 • Annex 1 Directori de comunicacions.
 • Annex 2 Formularis per a la gestió de les emergències.
 • Annex 3 Plànols. Recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla.
 • Annex 4 Fitxes d’actuació.

A manera d’esquema gràfic, presentem un resum del procediment adminstratiu per a l’homologació, tramitació, elaboració, etc d’un PAU d’interès municipal:

Les noves activitats d’interès municipal:

1)    Comunicat d’activitat                                                 3 mesos des de l’inici de l’activitat

2)    Presentació de PAU:                                                6 mesos des de l’inici de l’activitat.

Totes les activitats d’interès municipal:

1)    Completar Annexo III s/mesures d’autoprotecció:         termini màximo 4 anys

 

Procedimiento Administrativo PAU Decreto 82_2010

 

Si tens qualsevol dubte, pots posar-te en contacte al telèfon que apareix o omplir el formulari amb les teves dades, i un tècnic del despatx es posarà en CONTACTE  amb tu el més ràpid possible.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?