Informe Tècnic Pericial

Els oferim les nostres taxacions per conèixer i valorar el preu real de qualsevol tipus d’immoble tenint en consideració el seu estat actual de conservació, fluctuacions del mercat, les qualitats, l’entorn, serveis i infraestructures, drets reals, situació urbanística, etc.

Els nostres possibles clients són: Particulars, advocats, procuradors, notaris, arquitectes, Gestories o Assessories, Promotors-Constructors, Enginyers, Entitats Asseguradores, societats de taxació i altres persones físiques o jurídiques en als quals els sigui necessària una valoració immobiliària.

 

Informe Pericial Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

També podem ser sol·licitats per un estament judicial, com a part del procés, o bé per qualsevol de les parts del litigi, com a perit judicial immobiliari del torn d’ofici en l’Administració de Justícia.

Els informes pericials dels nostres perits són vàlids per presentar-los davant, Hisenda, Agència Tributària, Seguretat Social, entitats privades de crèdit i tenen plena validesa judicial fins i tot per ser ratificats en un judici.

Es lliuren sempre els informes per triplicat, on mitjançant una metodologia definida i una argumentació lògica, facilitem la lectura i comprensió de la pericial.

També et poden interessar serveis relacionats com:

 

Per a més informació referent a peritatge immobiliària i judicial no dubtin contactar amb nosaltres a travès del formulari de CONTACTE o trucant al 93 588 25 32.