Bàsic

Per a aquells Projectes d’Enginyeria d’edificis de gran envergadura (edificis d’habitatges, teatres, centres comercials, escoles, centres d’atenció primària, etc.), Per poder dur a terme la tramitació del permís de llicència d’Activitat i Obertura i Llicència d’Obra , cal fer amb anterioritat un Projecte Bàsic, previ al Projecte d’Execució.

En aquesta fase, una vegada el nostre client està satisfet amb la solució proposada del projecte, els enginyers de DIP Enginyeria defineixen, de manera precisa, les característiques generals de construcció de l’edificació mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. D’aquesta manera, aquests projectes d’enginyeria són els utilitzats per a realitzar les consultes de viabilitat davant els organismes oficials i administratius municipals o provincials i les perceptives llicències.

 

Proyectos Ingeniería Proyecto Básico Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

El Projecte Bàsic inclou, entre els seus documents principals, els següents:

  • Memòria descriptiva amb les característiques generals tècniques i constructives de l’obra, i justificació de les solucions concretes que satisfan la fi administratiu. En ella s’inclou la identificació, justificació, annexos i la descripció de l’estructura i instal·lacions.
  • Plànols generals a escala i acotats, de plantes, alçats i seccions.
  • Pressupost i mesuraments amb estimació global de cada capítol, ofici i tecnologia.
  • Plec de Condicions.

Per tant, el projecte bàsic definirà les característiques generals de l’obra o construcció de l’edifici, nau o local a dissenyar i projectar, les seves prestacions mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes, i les prestacions que ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques. El seu contingut, una vegada obtingut el preceptiu visat col·legial, serà suficient per sol · licitar la llicència d’obres municipal, les concessions o altres autoritzacions administratives, però insuficient per iniciar la construcció de l’edifici.

El Projecte Bàsic correspon al 15% del desenvolupament íntegre dels projectes d’enginyeria necessaris per dur a terme l’obra. Cada fase de projecte inclou a les anteriors, de manera que en el conjunt del desenvolupament complet, aquest Projecte Bàsic correspon al 40% del total dels treballs.

Si vostè es troba en una fase més avançada que la del Projecte Bàsic, possiblement li puguin interessar els següents serveis:

 

No obstant això, no dubti en trucar-nos 93 588 25 32 o omplir el formulari de CONTACTE i sense cap compromís podrà informar-se amb més claredat de quines són les seves necessitats i del servei que millor s’adapta als seus requeriments.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?