Avantprojecte

Prèvia a la realització del Projecte d’Enginyeria definitiu, en moltes ocasions, el client té la necessitat de conèixer la viabilitat de la qual disposa un local comercial, nau industrial o edifici per implantar-hi la seva obertura d’activitat o negoci. En les primeres reunions, el client manifesta l’espai que necessita i proporciona la informació del terreny, local, edifici o nau industrial de què disposa.

És per això que DIP Enginyeria ofereix com a servei l’Avantprojecte. Aquest tipus de projectes d’enginyeria és un document preliminar molt bàsic, a baix cost, que desenvolupa la idea del propietari en un concepte amb més detall, amb el qual es pot partir com a base per a un Projecte Bàsic.

 

Proyectos Ingeniería Anteproyecto Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Un avantprojecte, dins de la seva gran varietat de característiques a dissenyar, sol compondre de:

  • Certificat Informes Previs Oficina de Cadastre Municipal en què es reconeix el seu estat actual i la seva classificació.
  • Estudi dels moviments de terres i de rasants necessaris per implantar i dur a terme el disseny planificat.
  • Aixecament del plànols de l’edifici, local comercial, nau industrial o del terreny objecte d’estudi. Es representa l’edifici en planta, alçats, talls o seccions. Generalment, encara que el dibuix està a escala, només s’inclouen les cotes generals. El seu propòsit és purament preliminar, perquè el client decideixi si el disseny és del seu grat i compleix amb els seus requeriments.
  • Memòria justificativa de les solucions de tipus general adoptada.
  • Quadre de Superfícies i distribució del mateix.
  • Avanç de pressupost amb estimació global, per superfície construïda o un altre mètode que es consideri idoni.

L’avantprojecte correspon al 20% del desenvolupament íntegre del projecte d’enginyeria. En cas que l’Avantprojecte sigui aprovat, llavors es començar amb la realització del projecte definitiu.

Si vostè es troba en una fase més avançada que la de l’Avantprojecte, possiblement li puguin interessar els següents serveis:

 

No obstant això, no dubti en trucar-nos sense cap compromís i podrà informar-se amb més claredat de les seves necessitats i del servei que millor s’adapti als seus requeriments.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?