Projecte Enginyeria

Compliment Normativa

En DIP Enginyeria som coneixedors de la importància que té poder constatar l’qualsevol document o projecte tècnic, la normativa vigent…

Estudi Seguretat i Salut

L’Estudi de Seguretat i Salut d’una determinada obra és un document coherent amb el projecte, que formant part del mateix…

Informe Tècnic Pericial

Els oferim les nostres taxacions per conèixer i valorar el preu real de qualsevol tipus d’immoble tenint en consideració el…

Informe Tècnic

Previ a algun dels nostres serveis de llicència d’activitat i obertura o llicència d’obres, cal plantejar-se la viabilitat que suposa…

Avantprojecte

Prèvia a la realització del Projecte d’Enginyeria definitiu, en moltes ocasions, el client té la necessitat de conèixer la viabilitat…

Bàsic

Per a aquells Projectes d’Enginyeria d’edificis de gran envergadura (edificis d’habitatges, teatres, centres comercials, escoles, centres d’atenció primària, etc.), Per…

Càlcul i diseny Instal·lacions

DIP Enginyeria dóna solució al Disseny i Càlcul d’instal·lacions per a tot tipus d’edificis, locals i naus industrials i els…

Amidaments i Pressupost

  Són moltes les ocasions en què despatxos tècnics de professionals relacionats amb la construcció, a l’hora de realitzar projectes…

Executiu

La fi de tot el procés de disseny és el Projecte d’Execució. En aquesta etapa de treball es desenvolupa el…

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?