Certificació Energètica

El Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la Certificació d’eficiència Energètica d’edificis de nova construcció, obliga els promotors i propietaris dels edificis, a facilitar als compradors o usuaris els mateixos un certificat d’eficiència energètica.

En DIP Enginyeria disposem de tècnics àmpliament qualificats en aquest sector per dur a terme projectes d’energies renovables i en especial projectes de certificació energètica.

DIP és una empresa d’enginyeria i consultoria especialitzada en eficiència Energètica i energies renovables que ofereix solucions integrals per a l’optimització dels recursos energètics en els edificis. Contribuïm a la construcció sostenible i l’estalvi energètic a través de projectes tant en l’àmbit de l’habitatge, edificis terciaris petits i mitjans, com en el gran terciari.

Certificacion Energetica Despacho Ingenieria Proyectos DIP

La Certificació Energètica d’edificis s’aplica a totes les noves construccions ia les grans rehabilitacions (es consideren grans rehabilitacions les de més de 1000 metres de superfície i en les que es renovi més del 15% dels tancaments). Les excepcions que estan exemptes d’aplicar la certificació són:

 • Construccions provisionals amb un termini d’utilització previst igual o inferior a 2 anys.
 • Edificis industrials o agrícoles.
 • Edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 • Edificis de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic.
 • Edificacions que per les seves característiques d’utilització, hagin de romandre obertes.
 • Edificis i monuments protegits oficialment, quan el compliment d’aquest decret pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte.
 • Edificis utilitzats com a llocs de culte o per a activitats religioses.

DIP Enginyeria ofereix als seus clients:

Modelització de l’edifici mitjançant el programa LIDER. Comprovació del compliment del DB – HE del Codi Tècnic de l’Edificació.

 • Simulació de l’edifici amb l’eina CALENER.
 • Visat, generació de la documentació tècnica, tramitació i registre del Certificat d’Eficiència Energètica.

Com experts en eficiència energètica i la Certificació Energètica col·laborem amb arquitectes, promotors i enginyeries en el desenvolupament i l’anàlisi de les possibles millores per a l’optimització de la Qualificació Energètica, així com l’avaluació tècnica de les millores proposades i la qualificació final obtinguda.

Més enllà de l’obligatorietat del certificat, obtenir una alta qualificació energètica en un edifici suposa una sèrie de beneficis directes com ara:

 • L’estalvi econòmic en energia derivat de la reducció dels consums.
 • Increment del valor de venda / lloguer de l’edifici.
 • L’atorgament de subvencions públiques per a edificis amb qualificació energètica A o B.
 • Menor impacte sobre el medi ambient.

Per poder aconseguir una bona qualificació energètica, és important disposar d’energies alternatives. Poden interessar serveis que oferim com:

 

Si tens qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres, omplint el nostre formulari de CONTACTE o trucant-nos al 93.588.25.32. T’ajudarem en tot allò que necessitis.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?