Condicions d’Ús

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL informa que és titular del lloc web https://dipingenieria.com/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL, amb CIF B65340531 i domicili social en AVDA ELECTRICITAT 19 4t-4a 08191, RUBI (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 42062, foli 58, full B400713 i inscripció 3. l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@dipingenieria.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
  • El ús de la informació, serveis i dades ofertes per DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o de la mateixa funcionament de el lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportuns, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL amb CIF B65340531 i domicili social situat en AVDA ELECTRICITAT 19 4t-4a 08191, RUBI (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Le informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactos.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@dipingenieria.com

Podrá dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL i l’usuari.

DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL.

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL.

Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui , únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL.

Acciones legals, legislació aplicable i jurisdicción

DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportuns per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. DESPACHO INGENIERIA PROYECTOS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Obrir xat
Hola ? En què et podem ajudar?