Go to Top

Projecte Executiu Direcció Obra i Legalització Elèctrica Pavelló Esportiu Can Roca Castelldefels

A principis de l’any 2017, l’Ajuntament de Castelldefels es va posar en contacte amb el nostre despatx d’enginyeria per realitzar la remodelació de la instal·lació elèctrica de la pista del pavelló esportiu de Can Roca.

Els nostres tècnics van haver de realitzar un projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, que incloïen un conjunt de planós, càlculs i amidaments, així com una petita memòria descriptiva, per tal de donar-ho a valorar als diferents industrials que es van poder presentar per licitar l’obra.

Un cop adjudicada la oferta al instal·lador, els nostres tècnics varen supervisar l’execució de la obra, contractant els nostres serveis, per realitzar la direcció d’obra per tal de poder legalitzar desprès la instal·lació sense problemes.

Un cop realitzada la instal·lació es va realitza una inspecció prèvia per una Entitat Ambiental Col·laboradora que va emetrà un acta d’inspecció favorable, que juntament amb el certificat del instal·lador, el nostre projecte de legalització elèctrica i la declaració responsable signada pel titular, es vàrem tramitar a Industria mitjançant la OGE per obtenir el certificat de la legalització de la instal·lació.

Si ho desitja també pots consultar serveis relacionats com:

Proyecto Ejecutivo Direccion Obra y Legalizacion Electrica Pavellon Esportiu Can Roca Castelldefels Despacho Ingenieria Proyectos DIP

Si necessites més informació sobre qualsevol servei, pots contactar amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de CONTACTE o trucar al nostre despatx. Et resoldrem tots els teus dubtes.