Go to Top

Legalització modificació instal·lació escomesa grup electrògen BT nau industrial Rubí.

B.BRAUN MEDICAL SA, necessitava legalitzar algunes modificacions de la seva instal·lació elèctrica d’una nau industrial ubicada a Rubí. Aquestes modificacions són necessàries, ja que la actual instal·lació ha sofert algunes modificacions que segons el reglament electrotècnic s’han de legalitzar.

Es tracta d’un edifici existent , amb legalitzacions també existents, en la que es van realitzar les modificacions pertinents. Amb tot això es va realitzar un refós de totes les legalitzacions per tal d’agrupar en un mateix expedient totes les instal·lacions elèctriques i legalitzacions anterior.

Les derivacions a legalitzar , eren instal·lacions ja legalitzades, per tant es va realitzar una modificacions d’unes instal·lacions existent, concretament es un conjunt de tres escomeses i d’un grup electrogen.

Un cop realitzat el projecte de modificació de les instal·lacions elèctriques existents, com és una instal·lació de més de 100 kW de potencia, es necessari realitzar una inspecció per una entitat ambiental de control.

Posteriorment i per finalitzar amb l’expedient es va tramitar la legalització als Serveis Territorials d’Industria de la Generalitat de Catalunya.

Pots també consultar serveis relacionats a aquest tipus de projecte com:

Proyecto legalizacion electrica nave industrial Rubi Despacho Ingenieria Proyectos DIP

 

Si vols pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic mitjançant el nostre formulari de CONTACTE o trucar al nostre despatx. Els nostres tècnics t’assessoraran en tol el que necessitis