Go to Top

Legalització Elèctrica Local de Pública Concurrència al Prat de Llobregat

A mitjans del 2017, els nostres tècnics van haver de realitzar un projecte signat per un enginyer per tal de legalitzar davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, les instal·lacions elèctriques d’un local de pública concurrència, d’ un local comercial de transports, situat al municipi del Prat de Llobregat.

Es tracta d’una empresa de missatgeria (Mail Box), amb molts punts de servei, que va realitzar una ampliació a les seves instal·lacions del local del Prat de Llobregat, i es va aprofitar aquesta ampliació per legalitzar correctament la instal·lació elèctrica com a nova, donant compliment a la normativa vigent.

Per tal de legalitzar la instal·lació es va tenir que realitzar una inspecció prèvia per part d’una Entitat Ambiental Col·laboradora, que va certificar el correcte funcionament de la instal·lació. Amb l’acta d’inspecció favorable, el certificat del instal·lador, la declaració responsable signada pel titular i el nostre projecte, es va poder tramitar a la OGE, per tal de inscriure la instal·lació a Indústria.

Pots també consultar serveis relacionats a aquest tipus de projecte com:

Legalizacion Electrica Local Publica Concurrencia Prat de Llobregat Despacho Ingenieria Proyectos DIP

Si vols pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic mitjançant el nostre formulari de CONTACTE o bé trucar al nostre despatx. Els nostres tècnics t’assessoraran en tot allò que necessitis.