Go to Top

Declaració Responsable Obertura i Legalització Elèctrica Botiga Roba Terrassa

Va arribar al nostres despatx la proposta per legalitzar la apertura de dues botigues de roba a Terrassa , situada al Carrer Font Vella.

Per poder legalitzar l’obertura de la botiga davant l’Ajuntament de Terrassa, els nostres tècnics van haver de realitzar una Declaració de responsable d’obertura d’activitat .Per realitzar el tràmit s’ha de disposar d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat signat per un tècnic competent.

Aquest tràmits s’han de fer a l’Ajuntament, per a l’obertura dels establiments per a activitats innòcues que, per la superfície del local que ocupen i per la seva tipologia, tenen poca incidència ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones.

En totes dues botigues, al tractar-se d’un local d’atenció al públic, amb una superfície de més de 40 m2, per legalitzar la instal·lació elèctrica, va ser necessari la elaboració d’un projecte tècnic, que juntament amb el certificat de l’instal·lador i la declaració responsable del titular, es van haver de tramitar per sol·licitar la inspecció prèvia per part d’una entitat de control, qui va verificar la correcta posada en servei i que va servir per poder sol·licitar a la companyia elèctrica, el nou subministre..

A continuació et deixem uns links que pot ser siguin del teu interès, si estàs en procés de obrir un nou negoci.

Declaracion responsable apertura y legalizacion electria tienda ropa Terrassa Despacho Ingeniera Proyectos DIP

Si tens dubtes i vols més informació sobre qualsevol tipus de servei pots contactar amb nosaltres a travès del formulari de la nostra pàgina web CONTACTE o trucar al nostre despatx al 93 588 25.32. Un dels nostres tècnics resoldrà tots els teus dubtes.