Go to Top

Comunicació Prèvia Obertura Annex IIIa Ferreteria Rubí

A finals de l’any 2016 un nou client ens va encarregar el projecte tècnic per tal de sol·licitar a l’Excel·lentíssim Ajuntament de Rubí la Llicencia d’activitats en regim de comunicació prèvia per activitats corresponents a l’annex III.a, per a un comerç al detall d’una ferreteria.

Aquesta activitat es composa per dues zones diferenciades, la zona de venda dels articles, i la zona al fons del local de magatzem de material, lavabos i arxiu.

L’activitat es troba emplaçada amb un edifici plurifamiliar de 5 plantes d’habitatge més la planta baixa del local. El local es distribueix amb una sola alçada, planta baixa.

El procés de tramitació de l’Activitat sotmesa a comunicació prèvia per activitats corresponents a l’annex III. A del local objecte d’aquest projecte tècnic, es troba regulat per Ordenança reguladora d’intervenció administrativa en activitats i instal·lacions de Rubí, que ordena el sistema d’intervenció administrativa referit a la llei 16/2015 de prevenció i control ambiental de les activitats.

Si estàs en procés d’obrir un nou negoci pot ser siguin del teu interès aquests links.

Comunicacion Previa Apertura Anexo IIIa Ferreteria Rubi Despacho Ingenieria Proyectos DIP

A DIP INGENIERIA estem a la teva disposició per resoldre els teus dubtes, pots contactar amb nosaltres mitjançant la nostres pàgina de CONTACTE o bé trucar al nostre despatx al 93 588 25 32.