Go to Top

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

La Inspecció tècnica d’edificis (ITE), en vigor des del 26 de febrer de 2011 (Reial Decret – Llei 8/2011), és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La Inspecció tècnica d’edificis és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, encara que es pot extreure també de la inspecció, la conveniència d’una diagnosi més profunda. Ho ha de dur a terme un tècnic amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, contractat pels titulars de l’edifici a inspeccionar.

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) Despacho Ingeniería Proyectos DIP

La ITE dóna lloc a un informe que descriu l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici. L’informe ha de donar lloc al Certificat d’Aptitud de l’Edifici, expedit per l’Administració.

A qui va dirigida la Inspecció tècnica d’edificis (ITE)?

  • Propietaris / àries d’edificis d’habitatges (propietat vertical)
  • Comunitat de propietaris / àries (propietat horitzontal)
  • No va dirigit a propietaris / es de edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d’edificis declarats inicialment en ruïna per l’ens local competent.

Els terminis màxims previstos per demanar a l’administració competent el certificat d’aptitud de la inspecció tècnica, seguint el procediment que preveu el Reial decret – Llei 8/2011 són els següents:

Antiguitat de l’edifici Termini màximo per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any amb el que l’edifici tingui una antiguitat de 45 anys

El cost orientatiu de realitzar l’informe d’inspecció tècnica, en funció del nombre d’habitatges, és el següent:

Edificis entre 2 i 5 unitats 650,00 €
Edificis entre 6 i 10 unitats 750,00 €
Edificis de més de 10 unitats 850,00 €
Increment a partir de 10 unitats 850,00 € + ((n-10)x20,00) €

La Inspecció tècnica d’edificis (ITE), també pot incloure el servei de tramitació de la legalització de la Instal·lació Elèctrica Instrucció 10/2005, 3/2010 (9/2012).

Si tens qualsevol tipus de consulta, no dubtis en trucar-nos.