Go to Top

As-Built

Són poques les ocasions en què un Projecte d’Execució plasma de manera concreta, precisa i definitiva l’execució d’una obra. Durant la realització de la mateixa sorgeixen moltes modificacions originades per múltiples motius, que comporten el recàlcul d’instal·lacions, noves solucions constructives, reformes en els passos d’instal·lacions, reubicació de maquinària, nous sistemes d’instal·lacions, etc.

El Projecte As-Built o Projecte conforme a obra és el projecte d’enginyeria referit als plànols, càlculs i descripcions de les actualitzacions que reflecteixen l’adaptació del Projecte d’Execució a la realitat de l’obra, als canvis comandes durant el transcurs de la mateixa i en definitiva, com es va construir finalment l’edifici, local o nau en qüestió.

DIP Enginyeria inclou aquesta tasca tècnica dins del servei de Direcció d’Obra. No obstant es donen casos en què la direcció tècnica-facultativa de la Direcció d’Obra necessita el suport tècnic per a la realització del Projecte As-Built (Projecte conforme a obra), o parts d’ell.

Possiblement, et trobis en una fase diferent de l’obra a la del Projecte As-Built o Projecte conforme a obra i et puguin interessar els següents serveis:

Projectes Enginyeria As-Built Despacho Ingenieria Proyectos DIP

Tanmateix, truca’ns sense cap compromís i et podràs informar amb més claredat de quines són les teves necessitats i per tant quin és el servei que millor s’adapti als seus requeriments.